Ολιγοήμερη παράταση υποβολής αιτήσεων

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Ολιγοήμερη παράταση υποβολής αιτήσεων

Για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» για το Α.Ε. 2022-2023 

Ανακοινώνεται ολιγοήμερη παράταση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» με τις εξής τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ, του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 72/24.8.2022 (θέμα 5ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται απόφοιτοι: (α) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, (β) των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, (γ) των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή (δ) διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών, και πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη φοίτηση μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://msc-wood.fwsd.uth.gr/, ενώ η προκήρυξη στην πλήρη της μορφή είναι η: https://fwsd.uth.gr/proslkisi_metaptyxiakon_prome-stema_2022-2023/

Πληροφορίες:

  • Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κ. Κυριάκη Αθανάσιο, Τηλ.: 24410-64730, e-mail: msc-wood.fwsd@uth.gr
  • Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Ι. Παπαδόπουλο, τηλ. 693-7384777, e-mail: papadio@uth.gr

Ο Διευθυντής

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας
Total
0
Shares