Οι νέοι διευθυντές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των σχολείων του ν. Καρδίτσας

Γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ Καρδίτσας την Πέμπτη 2/2 στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας - Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Οι νέοι διευθυντές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των σχολείων του ν. Καρδίτσας

Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Καρδίτσας ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 οι τοποθετήσεις Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων.

Οι Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του 4ου έτους που ακολουθεί την επιλογή. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών εκπαίδευσης.

Οι πίνακες των Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα καταρτιστούν, θα ισχύσουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του 3ου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους, οι δε υποψήφιοι που θα συμπεριληφθούν σ’ αυτούς, θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά τον χρόνο ισχύος των πινάκων.

Οι εν λόγω Διευθυντές/ντριες θα αναλάβουν υπηρεσία εντός των τριών (3) τελευταίων εργάσιμων ημερών του διδακτικού έτους 2022-2023.

Οι διευθυντές των σχολείων στο Δήμο Μουζακίου:

1ο Δημ. Σχολείο Μουζακίου: Κωνσταντάκου Κωνσταντία

2ο Δημ. Σχολείο Μουζακίου: Πάνος Νικόλαος

Δημ. Σχολείο Μαυτρμματίου: Χαλιαμάλιας Φώτιος

Δημ. Σχολείο Αγναντερού: Μπαντή Όλγα

Δημ. Σχολείο Μαγούλας: Ακρίβος Βασίλειος

Η απόφαση 

IMG 2023 4 20 101437 IMG 2023 4 20 101554
Total
0
Shares