ΟΑΕΔ: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα 5.000 θέσεων εργασίας

ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα 5.000 θέσεων εργασίας

O ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης στους ωφελούμενους του «Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 άνεργους νέους έως 29 ετών» λόγω τεχνικών προβλημάτων παρατείνεται έως 14-07-2021.

Η προθεσμία υποβολής για τους υπολειπόμενους μήνες εργασιακής εμπειρίας θα είναι το πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 10 της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2021.

Οι πάροχοι καλούνται ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στο πεδίο Υπαγωγές και να επισυνάψουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία:

δηλώνεται ότι η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και πιστοποιείται, στον ΟΑΕΔ, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων, προκειμένου να τους καταβληθεί η αποζημίωση.

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ωφελούμενο:

Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας

Επωνυμία παρόχου/επιχείρησης

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) vi. Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) e-ΕΦΚΑ

Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN (με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο), μόνο για τον πρώτο μήνα

Ημέρες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

Συνολικό ποσό αποζημίωσης

γ) Αντίγραφο παρουσιολογίου που τηρείται στον πάροχο/επιχείρηση.
Total
46
Shares
Previous Article
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κριτσίνια χωρίς γλουτένη τα οποία τελικά είχαν γλουτένη

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κριτσίνια χωρίς γλουτένη τα οποία τελικά είχαν γλουτένη

Next Article
Αποτελέσματα rapid test στη Θεσσαλία

Rapid tests: Το πρόγραμμα των μαζικών δειγματοληπτικών ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού στη Θεσσαλία αύριο Παρασκευή 09/07


Total
46
Share