Ο αποκλεισμός Υδροηλεκτρικών Έργων υπονομεύει την ενεργειακή μας ασφάλεια και τις προοπτικές της Θεσσαλίας (Μέρος 1ο)

Γράφουν οι Τάσος Μπαρμπούτης – Κώστας Γκούμας