Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας αναζητεί υπαλλήλους

Εργασία: Ζητείται υπάλληλος για εργασία σε καφέ στο Μουζάκι

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας αναζητεί υπαλλήλους (αορίστου χρόνου) για το τμήμα παροχής υπηρεσιών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

— ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ Γεωτεχνικού ή πληροφορικής

— Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (windows, office)

— Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΣΔΕ.

Αποστολή βιογραφικών στο email:infoagrosyn@gmail.com

Θα τηρηθεί αυστηρά εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα

Εργασία: Ζητείται υπάλληλος για εργασία σε καφέ στο Μουζάκι
Total
1
Shares