Νέος εξοπλισμός για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 ο νέος εξοπλισμός για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας» προϋπολογισμού 215.135,00 €

Κώστας Αγοραστός: ««Εξοπλίζουμε τα δημόσια νοσοκομεία, στηρίζουμε τη δημόσια υγεία στη Θεσσαλία»

Νέο εξοπλισμό αποκτά η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και η Κλινική Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας μέσω του ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020. Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, η ένταξη του έργου στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020 με συγχρηματοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το έργο με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» είναι προϋπολογισμού 215.135,00 € και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β «Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη στιγμή για την χώρα, εξοπλίζουμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Ως αιρετή Περιφέρεια στοχεύουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας υγείας, καθώς ο άνθρωπος είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Με τα νέα μηχανήματα βελτιώνουμε την ποιότητα υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και συντελούμε στην αρτιότερη λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου. Επιθυμούμε το σύστημα δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. Καλούμε και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλίας να καταθέσουν προτάσεις για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στην πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είναι ανοικτή από τον Μάρτιο του 2016».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ειδικότερα: θα προμηθευθούν / εγκατασταθούν οκτώ (8) μηχανήματα τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που θα αντικαταστήσουν ισάριθμα μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας, ένας (1) κεντρικός σταθμός παρακολούθησης και πέντε (5) μόνιτορ για την κάλυψη των αναγκών της Κλινικής Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων.

Τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με λειτουργία ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστές, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες θεραπείας για τους ασθενείς και θα είναι κατασκευασμένα με γνώμονα την εύκολη μεταφορά τους για διευκόλυνση του έργου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Επίσης, θα είναι δυνατόν να εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα, όπως αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης, υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος, αιμοδιήθησης / αιμοδιαδιήθησης, κ.α.

Το σύστημα του κεντρικού σταθμού και των πέντε μόνιτορ θα εγκατασταθεί στους χώρους της Κλινικής Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων. Ο κεντρικός σταθμός θα αποτελείται από υπολογιστικό σύστημα εφοδιασμένο με παραθυρικό λειτουργικό σύστημα και το απαραίτητο λογισμικό σύνδεσης και παρακολούθησης των δεδομένων των 5 παρακλίνιων μόνιτορ. Θα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 8 μόνιτορ μέσω ενσύρματης δικτύωσης (Ethernet) και επαρκή αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τα πέντε παρακλίνια μόνιτορ θα είναι μικρά σε μέγεθος με οθόνη τουλάχιστον 10 ιντσών, με επαρκή αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και θα είναι δυνατό να παρακολουθούν μέσω των κατάλληλων περιφερειακών μονάδων παραμέτρους όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, παλμική οξυμετρία, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, συχνότητα αναπνοών, αναίμακτη πίεση και να καταγράφουν BIS και PICCO.

Ετησίως, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού πραγματοποιεί πολύ μεγάλο αριθμό συνεδριών αιμοκάθαρσης (άνω των 65.000) και επομένως η ύπαρξη επαρκούς αριθμού μηχανημάτων αιμοκάθαρσης είναι απαραίτητη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της. Η μονάδα διαθέτει συνολικά 25 μηχανήματα αιμοκάθαρσης από τα οποία τα έντεκα (11) έχουν ηλικία άνω των 10 ετών. Η μεγάλη ηλικία των μηχανημάτων έχει ως άμεσο αντίκτυπο τη συχνή εμφάνιση βλαβών η οποία μειώνει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων. Η εμφάνιση των βλαβών περιορίζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του μεγάλου αριθμού ασθενών της περιοχής ευθύνης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας καθώς αυξάνεται ο χρόνος αναμονής των ασθενών και επομένως και η ταλαιπωρία τους. Η προμήθεια των 8 μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, σε αντικατάσταση ισάριθμων μηχανημάτων πεπαλαιωμένης τεχνολογίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους χρόνια νεφροπαθείς της περιοχής ευθύνης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Το άμεσο αποτέλεσμα, μέσω της αυξημένης διαθεσιμότητας των μηχανημάτων της μονάδας, θα είναι η σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών ενώ παράλληλα οι ασθενείς θα ωφεληθούν από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων θεραπείας με προφανή θετικά οφέλη στην αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

Η κλινική Καρδιάς – Θώρακος – Αγγείων βρίσκεται σε λειτουργία για πάνω από 4 χρόνια και εξυπηρετεί ετησίως πάνω από 300 ασθενείς, που έχουν υποβληθεί σε κάποια επέμβαση θωρακοχειρουργικής φύσης. Για την παρακολούθηση των ασθενών αυτών χρησιμοποιούνται δύο φορητά μόνιτορ μεταφοράς, τα οποία δεν είναι μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και επομένως είναι πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει σημαντικά την παρακολούθηση της εξέλιξης της μετεγχειρητικής πορείας ασθενών καθώς το ιατρικό προσωπικό δεν έχει πρόσβαση στο βέλτιστο επίπεδο πληροφοριών προκειμένου να καθορίζεται το καλύτερο πλάνο αποθεραπείας. Τα οφέλη από την προμήθεια του συστήματος του κεντρικού σταθμού και των 5 παρακλίνιων μόνιτορ είναι σημαντικά πρωτίστως για τους ασθενείς οι οποίοι θα ωφεληθούν σημαντικά από την χρήση του εξοπλισμού καθώς θα επιτευχθεί η γρηγορότερη και ασφαλέστερη αποθεραπεία τους. Παράλληλα, θα διευκολυνθεί σημαντικά η λειτουργία της κλινικής καθώς το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα αποκτήσει πρόσβαση σε εξαιρετικής βαρύτητας πληροφορίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βέλτιστη παρακολούθηση των ασθενών και για τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
Total
0
Shares