Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Νέος αξονικός τομογράφος και σειρά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

  • Νέος αξονικός τομογράφος και σειρά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικού κόστους 1,3 εκ. ευρώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Κώστας Αγοραστός: «Ταχύτητα, συνεργασία και συνέπεια για να μη χαθούν έργα πολύτιμα για τον άνθρωπο»

Αγώνα να κερδίσει τη μάχη με το χρόνο δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και παρά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν από τη δυσμενή συγκυρία στη χώρα, συνεχίζει να δίνει τη δυνατότητα εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας με πολύτιμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, απορροφώντας παράλληλα σημαντικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2007-2013 το οποίο ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό δέκα ακόμη συνολικά προεγκρίσεις συμβασιοποίησης συνολικού κόστους 1.299.324,03 ευρώ, οι οποίες αποτελούν μέρος έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.

Αφορούν στην προμήθεια για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας το οποίο πλέον εξυπηρετεί ασθενείς όχι μόνον από την Κεντρική αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, νέου αξονικού τομογράφου, νέου ψηφιακού μαστογράφου, εξοπλισμού για την Ωτορινολαρυγγολογική κλινική, για το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας και Μοριακής Βιολογίας, για την ουρολογική και γαστρεντερολογική κλινική.

Όπως σημείωσε ο κ. Αγοραστός, η Περιφέρεια από τον Μάιο του 2011 μέχρι σήμερα με όλους τους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και ενέταξε τις προτάσεις τους, υλοποιώντας 55 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 50 εκ. ευρώ. Τα έργα αυτά μάλιστα υλοποιήθηκαν σε μία εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία με πολλά προβλήματα όπως τα τραπεζικά capital controls».

ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 601.400,00 ευρώ, υπεγράφη μετά από διεθνή ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, η προέγκριση συμβασιοποίησης, συνολικού κόστους 10.947,00 ευρώ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο του έργου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, η οποία αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Το έργο αφορά στην προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας (ΒΙΤ) για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και για την ωτορινολαρυγγολογική κλινική.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 228.000,00 ευρώ, υπογράφτηκε νέα προέγκριση συμβασιοποίησης, συνολικού κόστους 89.728,50 €, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο του έργου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ».

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Νεογνολογικού τμήματος, της Κεντρικής Αποστείρωσης και του εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Σχετικά με την προμήθεια και εγκατάσταση του Κλιβάνου πλάσματος, έχει προβλεφθεί και ο απαραίτητος σχεδιασμός για την τοποθέτησή του.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 204.800,00 ευρώ, υπογράφηκαν τέσσερις νέες προεγκρίσεις συμβασιοποίησης, συνολικού κόστους 160.663,83 ευρώ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο του έργου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι συμβάσεις αφορούν την προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού :

  • ΣΥΜΒΑΣΗ 1 προϋπολογισμού 122.419,44 € : ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΛΑΒΙΔΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΩΝ, 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, 1 ΗΜΙΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 6/7,5 FR, 1 ΗΜΙΕΥΚΑΜΠΤΟΥΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 8/79,8 FR, 1 HOLMIUM LASER ΓΙΑΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ & 1 ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ-ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ,
  • ΣΥΜΒΑΣΗ 2 προϋπολογισμού 14.999,85 € : ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΔΙΟΡΘΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ,
  • ΣΥΜΒΑΣΗ 3 προϋπολογισμού 10.947,00 € : ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟ & 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ CAMERA ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ και
  • ΣΥΜΒΑΣΗ 4 προϋπολογισμού 12.297,54 € : ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ-ΝΕΦΡΟΣΚΟΠΙΟ-ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ

Το έργο αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ουρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και θα χρησιμοποιηθεί τόσο στο χειρουργείο όσο και στην κλινική και τα εξωτερικά ιατρεία. Το Νοσοκομείο διαθέτει επαρκείς χώρους οι οποίοι δεν θα χρειαστούν διαμόρφωση καθώς ως επί το πλείστον ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός, πέραν της τράπεζας ενδοσκοπικού χειρουργείου, είναι φορητός.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 197.000,00 ευρώ υπογράφθηκαν δύο νέες προεγκρίσεις συμβασιοποίησης, συνολικού κόστους 47.342,70 €, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο του έργου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι συμβάσεις αφορούν την προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού :

  • ΣΥΜΒΑΣΗ 1 προϋπολογισμού 29.999.70 € : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΔΗ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SPY GLASS και
  • ΣΥΜΒΑΣΗ 2 προϋπολογισμού 17.343,00 € : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΔΗ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ VIDEO – ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Το Νοσοκομείο διαθέτει επαρκείς χώρους για την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και δεν θα χρειαστεί καμία εργασία για τη διαμόρφωσή τους.

ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Εγκρίθηκε η συμβασιοποίηση μιας νέας σύμβασης του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ, υπεγράφη μια νέα προέγκριση συμβασιοποίησης, συνολικού κόστους 799.992,00 €, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο του έργου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η σύμβαση αφόρα την προμήθεια του εξοπλισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64+ ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού για το εργαστήριο ακτινοδιαγνωστικής-ιατρικής απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

ΝΕΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ, υπεγράφη μια νέα προέγκριση συμβασιοποίησης, συνολικού κόστους 190.650,00 €, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο του έργου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η σύμβαση αφόρα την «»ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού για το εργαστήριο ακτινοδιαγνωστικής-ιατρικής απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Με τον παραπάνω εξοπλισμό, αναμένεται η βελτίωση του επιπέδου ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, με ταυτόχρονη ανάπτυξη σύγχρονων υποστηρικτικών λειτουργιών στον τομέα της Α’βάθμιας φροντίδας. Θα ενισχύσει σημαντικά τον χαρακτήρα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Επίσης αναμένεται μείωση κόστους λόγω: μείωσης χρόνου αναμονής ασθενών και μειωμένο κόστος συντήρησης. Βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του ασθενή με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Όλα τα προαναφερθέντα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της υπογραφής των προεγκρίσεων των συμβάσεων δήλωσε τα εξής: «Βρισκόμαστε στην πλέον κρίσιμη καμπή του τρέχοντος ΕΣΠΑ το οποίο ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Όλο αυτό το διάστημα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης των έργων, έδωσαν σειρά μαχών κάτω από αντίξοες συνθήκες, για να μη στερηθεί η κοινωνία ένα υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών δημόσιας υγείας που τόσο έχουμε ανάγκη σήμερα λόγω της κρίσης. Δώσαμε μάχες απέναντι σε προβλήματα που έμοιαζαν ανυπέρβλητα όπως τα τραπεζικά capital controls και κερδίζουμε. Κερδίζουμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για τα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλίας ώστε να μη χρειάζεται ο φτωχός να προστρέχει στον ιδιωτικό τομέα για να βρει την υγεία του. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κάνει το καθήκον της εξοπλίζοντας τα δημόσια νοσοκομεία και έχοντας εντάξει τα τελευταία τέσσερα χρόνια 55 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 50 εκ. ευρώ».
Total
0
Shares
Previous Article

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας για τα μείζονα προβλήματα των Περιφερειών

Next Article

Ολοκληρώνεται με πρόσθετο έργο το νέο υδρευτικό δίκτυο σε οικισμούς της Νεβρόπολης Αγράφων

Related Posts

Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου στην Καρδίτσα για το «Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Συνέντευξη τύπου δόθηκε σήμερα στην Καρδίτσα για το «Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
emvolio kokkitis
Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Εμβολιασμός έναντι του κοκκύτη – Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Εμβολιασμός έναντι του κοκκύτη – Συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας…