Νεκρώνονται οι πλάτανοι στην Αργιθέα


Πρόβλημα με την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του Πλατάνου στον Δήμο Αργιθέας

Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στον Δήμο Αργιθέας σχετικά με την εμφάνιση της καταστροφικής ασθένειας του Μεταχρωματικού Έλκους των Πλατάνων, που προκαλείται από μύκητα, προκαλώντας την νέκρωση των δέντρων, οδηγώντας τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας να προχωρήσει στον καθορισμό ζωνών και λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη του Επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis Fimbriata f.Sp Platani Walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους Πλατάνου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Μουζακίου.

Οι έντεκα (11) οριοθετημένες ζώνες οι οποίες αποτυπώνονται σε απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1: 125.000  και τα όρια τους καθορίζονται με συντεταγμένες ως κατωτέρω:

Ζώνη 4: Περιοχή Δήμου Αργιθέας, Τ.Κ. Βραγγιανών, στο σημείο με συντεταγμένες Χ: 274875, Ψ: 4345680.

Ζώνη 5: Περιοχή Δήμου Αργιθέας, Τ.Κ. Βραγγιανών, στο σημείο με συντεταγμένες Χ: 274950, Ψ: 4345693.

Ζώνη 6: Περιοχή Δήμου Αργιθέας, Τ.Κ. Πετρωτού, στο σημείο με συντεταγμένες Χ: 279511, Ψ: 4354561.

Ζώνη 7: Περιοχή Δήμου Αργιθέας, Τ.Κ. Πετρωτού, στο σημείο με συντεταγμένες Χ: 281057, Ψ: 4353808

Ζώνη 8: Περιοχή Δήμου Αργιθέας, Τ.Κ. Ανθηρού, στο σημείο με συντεταγμένες Χ: 282588, Ψ: 4354518.

Ζώνη 9: Περιοχή Δήμου Αργιθέας, Τ.Κ. Ανθηρού, στο σημείο με συντεταγμένες Χ: 282616, Ψ: 4355110.

Ζώνη 10: Περιοχή Δήμου Αργιθέας, Τ.Κ., Ανθηρού, στο σημείο με συντεταγμένες Χ: 283248, Ψ: 4355614.

Ζώνη 11: Περιοχή Δήμου Αργιθέας, Τ.Κ. Ανθηρού, στο σημείο με συντεταγμένες Χ:283892, Ψ: 4355855.

Ζώνη 12: Περιοχή Δήμου Αργιθέας, Τ.Κ. Θερινού, στο σημείο με συντεταγμένες Χ:284714, Ψ: 4356446.

Ζώνη 13: Περιοχή Δήμου Αργιθέας, Τ.Κ. Θερινού, στο σημείο με συντεταγμένες Χ: 285588, Ψ: 4357388.

Ζώνη 14: Περιοχή Δήμου Μουζακίου, Τ.Κ. Πορτής, στο σημείο με συντεταγμένες Χ: 295610, Ψ: 4364073.

Για κάθε μία από τις ανωτέρω οριοθετημένες ζώνες διακρίνουμε δύο επί μέρους ζώνες ως κατωτέρω:

α) Εστιακή ζώνη ακτίνας εκατό (100) μέτρων γύρω από τον τόπο στον οποίο διαπιστώθηκε ο επιβλαβής οργανισμός, εντός της οποίας απαγορεύεται χωρίς άδεια της Δασικής Υπηρεσίας, να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες (διανοίξεις δρόμων και ρεμάτων, αμμοληψίες ή ακόμα και όργωμα αγρών). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα δοθεί άδεια από την Δασική Υπηρεσία για να εκτελεσθούν έργα στις συγκεκριμένες περιοχές, θα πρέπει να ακολουθηθεί σχολαστικό πλύσιμο των μηχανημάτων και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί κάποιο μυκητοκτόνο σκεύασμα για την απολύμανσή τους, αλλά και για την απολύμανση όλων των υπολοίπων εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

β) Ζώνη ασφαλείας ακτίνας ενός (1) χιλιομέτρου γύρω από την εστιακή ζώνη, εντός της οποίας θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισμό της ασθένειας και άμεση επέμβαση για την καταστροφή των προσβεβλημένων δένδρων στα αρχικά στάδια προσβολής. Η μεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξύλου Πλατάνου απαγορεύεται από τις ζώνες προς άλλες περιοχές.

Το Δασαρχείο Μουζακίου στο οποίο αποστέλλεται για ενέργεια η παρούσα απόφαση παρακαλείται για την δημοσίευση της, στον συνήθη χώρο δημοσιεύσεων της Υπηρεσίας, καθώς και στους Δήμους και Τοπικές Κοινότητες της περιοχής αρμοδιότητας του.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 (Κυρώσεις) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (Αριθμ. 119999/22-9-2004 ΦΕΚ 1454 /ΤΒ/22-9-2004).

Ολόκληρη η απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας σε μορφή PDF

Ιστορικό

Το φθινόπωρο του 2003 βρέθηκε στην Ελλάδα η ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου», που προκαλείται από το μύκητα Ceratocystis fimbriata f.sp. platani. Το παθογόνο προσβάλλει μόνο είδη πλατάνου. Είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια του πλατάνου διεθνώς, προκαλώντας νέκρωση των δένδρων. Νεαρά δένδρα συνήθως νεκρώνονται  σε χρόνο μικρότερο των δύο ετών, ενώ τα μεγαλύτερα δένδρα μπορούν να επιβιώσουν για αρκετά χρόνια μετά την προσβολή τους από το παθογόνο, ωστόσο, ο θάνατος των προσβεβλημένων φυτών είναι αναπόφευκτος.
Η ασθένεια έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπου πιθανολογείται ότι εισήχθηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Στην Ελλάδα πιθανόν να έχει εισαχθεί με πολλαπλασιαστικό υλικό. Το παθογόνο αυτό αποτελεί μια τεράστια απειλή για τα πλατάνια της Ελλάδας και θα πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο η άμεση αντιμετώπισή του.

Συμπτώματα-Διάδοση
Το πλέον εμφανές σύμπτωμα είναι ο ξαφνικός μαρασμός ενός τμήματος της κόμης. Αυτό εμφανίζεται συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, που οι ανάγκες του φυτού σε νερό είναι αυξημένες. Τα φύλλα κιτρινίζουν πρόωρα και μαραίνονται· έτσι μπορούν να διακριθούν από τα γειτονικά υγιή φύλλα. Πολύ συχνά την άνοιξη, ένας κλάδος ή ολόκληρο το δένδρο μπορεί να μην αναβλαστήσει καθόλου, ή οι νέοι οφθαλμοί ξαφνικά μαραίνονται και νεκρώνονται πριν ακόμη αναπτυχθούν. Σε μεγάλα δένδρα με προσβολή στον κορμό, πριν εμφανιστούν νεκρώσεις κλάδων, παρατηρείται μια γενική αραίωση της κόμης και συμπτώματα μικροφυλλίας.

Ο τρόπος μετάδοσης της ασθένεια γίνεται με καθαρά μη βιοτικούς παράγοντες (χρήση εργαλείων, μηχανημάτων κλπ), όταν όμως και εφόσον προσβάλλει ένα φυτό σχεδόν πάντα προσβάλει και τα διπλανά του, αφού οι ρίζες τους εφάπτονται η μια στην άλλη. Έτσι πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος των μηχανημάτων που εμπλέκονται σε εργασίες κοντά σε φυτά πλατάνων, αλλά και των εργαλείων κλάδευσης, κοπής κλπ, πάντα μετά από άδεια και από επιτόπια παρατήρηση των δέντρων από υπεύθυνο επιστήμονα ή αρμόδια αρχή.

Η ασθένεια εφόσον εντοπιστεί στα αρχικά της στάδια μπορεί να αναχαιτιστεί μερικώς με συγκεκριμένα μέτρα.


Total
0
Shares
Previous Article

120.000 ευρώ αναβαθμίζουν το Δημοτικό Στάδιο Σοφάδων

Next Article

6+1 προτεραιότητες για τον Δήμο Τρικκαίων

Total
0
Share