Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ν/Σ «Κλεισθένης Ι» για την αυτοδιοίκηση και αντιδράσεις

 

Με αφορμή τη συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων του νομού μας για το πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι.», καθώς και των αποφάσεων των δύο συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης (Κ.Ε.Δ.Ε.-ΕΝ.ΠΕ) κατά πλειοψηφία να ζητήσουν την απόσυρση του Ν/Σ, θέλουμε να τονίσουμε τα εξής.

Το νομοσχέδιο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολιστική μεταρρυθμιστική πρόταση αλλά τα πρώτα βήματα μιας νέας μεταρρυθμιστικής φάσης. Όλες οι μικρές ή μεγάλες αλλαγές που προωθούνται σαφώς καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Το γεγονός ότι προστέθηκε ο αριθμός «ένα» στο Ν/Σ σημαίνει ότι αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι οι σημερινές συνθήκες, τόσο στην οικονομία όσο και στο επίπεδο του συνταγματικού πλαισίου δεν μας επιτρέπουν να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση, άμεσα εφαρμόσιμη αλλά μόνο για την πρώτη φάση της. Τι πιο ειλικρινές η μη υπόσχεση  από την πλευρά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ πραγμάτων που δεν μπορούν να υποστηριχθούν με αντίστοιχα μέσα.

Η κριτική της πλειοψηφίας της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.ΠΕ εστιάζεται σχεδόν αποκλειστικά στο εκλογικό σύστημα, αγνοώντας συνειδητά ή παραποιώντας τα άλλα σημεία του σ/ν. Είναι πολιτικά απαράδεκτο οι αυτοδιοικητικοί της Ν.Δ., που το κόμμα τους ουδέποτε από το 1974 μέχρι σήμερα πρότεινε την παραμικρή μεταρρύθμιση και είναι υπέρ ενός μοναδικού σε όλη την Ευρώπη καλπονοθευτικού εκλογικού συστήματος, να μιλούν για αποκέντρωση και ισχυρή αυτοδιοίκηση, συνεπικουρούμενοι δυστυχώς και από μερίδα αυτοδιοικητικών του ΠΑΣΟΚ.

Σημαντικά σημεία του Ν/Σ «Κλεισθένης Ι» που σηματοδοτούν αλλαγές μικρότερες ή μεγαλύτερες στον «Καλλικράτη», όπως και νέα άρθρα που υπάρχουν στο Ν/Σ είναι:

 • Τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. πλέον δεν θα είναι βάσει κυρίως του πληθυσμιακού μεγέθους των Δήμων αλλά με υπολογισμό της έκτασης, κοινωνικής κατάστασης, ΑΕΠ και άλλων παραγόντων.
 • Δίνεται η δυνατότητα σύστασης διαδημοτικών συνδέσμων τεχν. Υπηρεσιών προκειμένου να καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε τεχνικό προσωπικό, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων Δήμων.
 • Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για να υλοποιούν αντίστοιχες δράσεις. Υπάρχουν οι δυνατότητες των Ο.Τ.Α. να δημιουργήσουν Αναπτυξιακές εταιρείες, να συμμετέχουν πλειοψηφικά ή μειοψηφικά σε σχήματα του ευρύτερου δημόσιου ή σε αναπτυξιακούς φορείς για ενεργειακούς σκοπούς, κοινωφελείς δράσεις, μεταφορές κ.α. Είναι καινοτόμα αυτή η αλλαγή κυρίως, γιατί διανοίγονται νέα πεδία στην οικονομική δραστηριότητα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι Ο.Τ.Α.
 • Προβλέπεται η δημιουργία διυπουργικών επιτροπών με την συμμετοχή ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ, οι οποίες θα μελετήσουν και θα προτείνουν εντός τεσσάρων μηνών ανακαθορισμό, διευκρίνηση, ερμηνεία αρμοδιοτήτων, ή τμημάτων ενιαίων δημοσίων πολιτικών, μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης, Αποκεντρωμένης και Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
 • Η ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς υπηρεσίας Εποπτείας των Ο.Τ.Α. Προβλεπόταν από τον «Καλλικράτη» αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε, κυρίως εξαιτίας αντιδράσεων των γραφειοκρατών των Υπουργείων.
 • Η αλλαγή στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες. Πλέον ορίζονται  εκλεγμένοι σύμβουλοι της αντίστοιχης περιφερειακής  ενότητας και μπορεί να ανακληθούν από τον Περιφερειάρχη.
 •  Σημαντική τροποποίηση η δυνατότητα σύγκλισης του συνόλου των Συμβούλων μιας Περιφ. Ενότητας από τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη  και η συζήτηση θεμάτων της περιοχής τους.
 • Ο τρόπος αντικατάστασης του παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος Περιφερειάρχη ή Δημάρχου αλλάζει. Η επιλογή του γίνεται από το σύνολο των συμβούλων των αντίστοιχων σωμάτων και όχι αποκλειστικά από την παράταξή του.
 • Ξεχωριστές κάλπες για τις εκλογές στις Κοινότητες. Άρα συνολικά 3 κάλπες. Οι Κοινότητες είναι δύο κατηγοριών, στις κάτω των 500 κατοίκων, που έχουν ενιαίο ψηφοδέλτιο και στις άνω των 500, που θα υπάρχουν ψηφοδέλτια. Να προσθέσουμε εδώ ότι οι τρεις κάλπες (Περιφέρειες, Δήμοι, Κοινότητες) σημαίνει ότι καταργείται η υποχρέωση των παρατάξεων που κατεβάζουν συνδυασμούς για το Δημ. Συμβούλιο και τον Δήμαρχο να παρουσιάζουν και ψηφοδέλτια στις Κοινότητες.
 • Ενισχύονται οι αρμοδιότητες και ο διακριτός ρόλος των Κοινοτήτων και είναι θετική εξέλιξη. Εξασφαλίζονται οι κοινότητες στην κατανομή των επενδ. Πόρων (ΣΑΤΑ) από τις τυχόν αυθαιρεσίες των διοικήσεων των Δήμων, αφού προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες.
 • Να σημειώσουμε την αλλαγή υπολογισμού της λευκής ψήφου σε όλα τα όργανα. Οι Σύμβουλοι που ψηφίζουν λευκό συμμετέχουν στην συγκρότηση απαρτίας ενός σώματος, δεν συνυπολογίζονται όμως ούτε στα θετικές, ούτε στις αρνητικές ψήφους (όπως συνέβαινε μέχρι τώρα). Αυτό διευκολύνει την δημιουργία πλειοψηφιών.
 • Το δημοψήφισμα καθιερώνεται άμεσα με τον «Κλεισθένη 1». Να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχε και στον «Καλλικράτη», αλλά ουδέποτε εφαρμόσθηκε, γιατί προϋπέθετε την έκδοση προεδρικού διατάγματος (Π.Δ.) που ποτέ δεν υπήρξε.

Όσον αφορά την απλή αναλογική που εφαρμόζεται με το Ν/Σ επιδιώκεται ο εκδημοκρατισμός του τρόπου εκλογής των αιρετών και δια μέσω αυτού ο εκδημοκρατισμός και η διαφάνεια στους Ο.Τ.Α., τουλάχιστον κατά ένα σημαντικό ποσοστό, αφού οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι θα συνεχίσουν να εκλέγονται με πλειοψηφικό σύστημα. Είναι μια τολμηρή μεταρρύθμιση, αξιακή πάγια θέση του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ και όχι ευκαιριακή κίνηση. Στην πρώτη περίοδο εφαρμογής της πιθανόν θα δημιουργήσει προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη κουλτούρα συνεργασιών. Όμως, αν σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας δεν μπορούμε να σχηματίσουμε πλειοψηφίες στην βάση προγραμματικών θέσεων, συνθέσεων, συναινέσεων, τότε πού μπορούμε;;

Να θυμίσουμε ότι τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ μέχρι το 2003 είχαν πάρει αποφάσεις πλειοψηφικά, υπέρ της απλής αναλογικής. Επεδίωκαν την «διάλυση της Αυτοδιοίκησης», όπως ισχυρίζεται η σημερινή ΚΕΔΕ ή δεν ήξεραν τι ψήφιζαν; Οι πλειοψηφίες τότε σχηματίζονταν από ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ-ΚΚΕ. Είναι λυπηρό που οι σημερινοί πασόκοι και εδώ  έχουν κάνει «κωλοτούμπα», τουλάχιστον οι περισσότεροι.

Να θυμίσουμε ότι μέχρι το 1967 ίσχυε στην μετεμφυλιακή Ελλάδα και με το αντίστοιχο οξυμένο πολιτικό κλίμα η απλή αναλογική και μάλιστα με έμμεση εκλογή Δημάρχου (από τα συμβούλια). Ναι, αλλά υπήρχαν φαινόμενα συναλλαγής, λένε οι φωστήρες της ΚΕΔΕ και κατά τα φαινόμενα θα αυξηθούν, αν την εφαρμόσουμε τώρα! Προφανώς είναι γραμμένη στο DNA του Έλληνα η συναλλαγή; Αυτό λένε κάποιοι «φίλοι μας» Ευρωπαίοι και φαίνεται να το υποστηρίζει η ΚΕΔΕ!!! Οι «κουτόφραγκοι» που στην μεγάλη πλειοψηφία τους εφαρμόζουν σύστημα απλής αναλογικής είναι υπεράνω υποψίας, εξ ορισμού αδιάφθοροι !!! Δεν υπάρχει τέλειο σύστημα, ούτε τρόπος εκλογής και διοίκησης που θα σε απαλλάσσει εντελώς από φαινόμενα διαφθοράς και συναλλαγής. Είναι βέβαιο ότι η απλή αναλογική είναι το δικαιότερο εκλογικό σύστημα και ευνοεί την διαφάνεια, αφού ανοίγει την διαδικασία σε μεγάλη γκάμα πολιτικών δυνάμεων και πολιτών.

Για το Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ ν. Καρδίτσας

Κρύος Παναγιώτης
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Επισφραγίστηκε το κλείσιμο του Λαογραφικού Μουσείου στο Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Επόμενο άρθρο

Εύξεινος Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών Ν. Τρικάλων: Εκδήλωση Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου