Μηχανογραφικό Δελτίο για τις Πανελλαδικές σε μία φάση. Όχι μόνον ημίμετρα.

emeis

Μηχανογραφικό Δελτίο για τις Πανελλαδικές σε μία φάση. Όχι μόνον ημίμετρα.

Η πολιτική κίνηση Κοινωνικού Φιλελευθερισμού «εΜείς», από την περσινή χρονιά,  εκδηλώσαμε την αντίθεσή μας στις αλλαγές που αφορούσαν τον τρόπο εισαγωγής στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο άσκησης υπεύθυνης αντιπολίτευσης, επεξεργαστήκαμε με ειδικούς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αλλαγών για τον τρόπο εισαγωγής. Την πρόταση αυτή την κοινοποιήσαμε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Δ.Σ. του ΙΕΠ, σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (Πρυτανικές Αρχές των ΑΕΙ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, ΑΣΓΜΕ), τον Τύπο και τα ΜΚΔ.

Στις 21 Ιανουαρίου 2022, το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του, υιοθετεί μία εκ των προτάσεών μας η οποία αφορά την υποβολή από τους υποψηφίους, για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενός μόνο μηχανογραφικού δελτίου στην πρώτη φάση. Για την αλλαγή αυτή, το υπουργείο επικαλείται στοιχεία που σχετίζονται με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και στα οποία είχαμε παραπέμψει στην κοινοποιημένη πρότασή μας.

Καλούμε το υπουργείο να μην περιοριστεί σε ημίμετρα και να υιοθετήσει εξ ολοκλήρου την πρότασή μας, τα κύρια σημεία της οποίας είναι:

  1. Κατάργηση των Συντελεστών Βαρύτητας για τον υπολογισμό της ΕΒΕ ανά Σχολή ή Τμήμα και αντικατάστασή τους με μία κοινή ΕΒΕ για κάθε Επιστημονικό Πεδίο. Κοινό Συντελεστή Βαρύτητας προτείνουμε το 0,8.
  2. Κατάργηση των Συντελεστών Βαρύτητας για τον υπολογισμό της ΕΒΕ στα Ειδικά Μαθήματα ανά Σχολή ή Τμήμα και αντικατάσταση τους με μία κοινή ΕΒΕ για όλα τα Ειδικά Μαθήματα. Κοινό Συντελεστή Βαρύτητας προτείνουμε το 0,7.
  3. Η ΕΒΕ ειδικού μαθήματος να προκύπτει από τον Μ.Ο. των 2 ειδικών μαθημάτων, για τις σχολές που απαιτούν 2 ειδικά μαθήματα, και όχι να εφαρμόζεται ΕΒΕ για κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Με την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών στο σύνολο τους και η συμμετοχή των Σχολών στην επιλογή των υποψηφίων εξασφαλίζεται, καθώς ορίζουν τους Συντελεστές Βαρύτητας για το κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και, θα αποκλειστούν τα περσινά φαινόμενα.

Τέλος, ζητούμε να ψηφιστεί με τη μέγιστη δυνατή διακομματική συναίνεση, νόμος που να δεσμεύει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στην υποχρέωση εφαρμογής οποιασδήποτε αλλαγής αφορά στο σύστημα εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων μετά το πέρας τριών ετών από την ψήφιση του νόμου ώστε μαθητές και γονείς να γνωρίζουν από τη στιγμή της εισόδου τους στην ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) το σύστημα εισαγωγής στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (ΑΕΙ).

Total
0
Shares