Μετάθεση μέρους της λαϊκής αγοράς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μουζάκι το Σάββατο 6 Αυγούστου λόγω ασφαλτόστρωσης του νέου περιφερειακού

Μετάθεση μέρους της λαϊκής αγοράς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μουζάκι το Σάββατο 6 Αυγούστου λόγω ασφαλτόστρωσης του νέου περιφερειακού

Μετάθεση μέρους της λαϊκής αγοράς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μουζάκι το Σάββατο 6 Αυγούστου λόγω ασφαλτόστρωσης του νέου περιφερειακού

Ο Δήμος Μουζακίου – Αντιδημαρχία Οικονομικών, ενημερώνει ότι για διευκόλυνση των εργασιών ασφαλτόστρωσης του νέου τμήματος της περιφερειακής οδού του Μουζακίου και για λόγους ασφαλείας, ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-8-2022:

ΝΑ ΜΕΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

Μετάθεση μέρους της λαϊκής αγοράς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μουζάκι το Σάββατο 6 Αυγούστου λόγω ασφαλτόστρωσης του νέου περιφερειακού

Επίσης, ενημερώνει πως για τους ίδιους λόγους, Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

«Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας  των  οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 05.08 έως  και  06.08.2022 και σε 24ωρη  λειτουργία στο τμήμα της Ε.Ο. Καρδίτσας – Αργιθέας από τη διασταύρωση με την οδό Γ. Καραϊσκάκη έως τη διασταύρωση με την οδό Ερμού, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες οδικές καθώς και σε λοιπές υποδομές στην περιφέρεια Θεσσαλίας που προκλήθηκαν από το Μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» την 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020»

Μετάθεση μέρους της λαϊκής αγοράς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μουζάκι το Σάββατο 6 Αυγούστου λόγω ασφαλτόστρωσης του νέου περιφερειακού

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου. Ως ακολούθως:

1) Από Καρδίτσα προς Αργιθέα, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από Ανατολική Περιφερειακή Μουζακίου και μέσω του κυκλικού κόμβου προς οδό Αντ. Δημάρχου Βασιλείου και

2) Από Αργιθέα προς Καρδίτσα, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των οδών Ερμού- Γ. Καραϊσκάκη-Θεσσαλίας.

Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας».
Total
38
Shares