Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στον ποταμό Μέγα

Τα σημεία οπου εκτελούνται εργασίες επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Τσιάκος για να ενημερωθεί για την πρόοδο του έργου

Τα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες στον ποταμό Μέγα στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας  κ. Β. Τσιάκος συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και για την πορεία που θα ακολουθήσει το έργο μέχρι την ολοκλήρωση του που με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις προσδιορίζεται στο φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

Όπως δήλωσε μετά την ενημέρωση ο Αντιπεριφερειάρχης πρόκειται για έργο μεγάλης σημασίας που αφορά το βόρειο τμήμα της Π. Ε. Καρδίτσας και θωρακίζει αντιπλημμυρικά την περιοχή.

«Με την ολοκλήρωση του έργου θα ξεπεραστούν προβλήματα που αντιμετωπίζαμε κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, όπου χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης πλημμύριζαν ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και απειλήθηκαν σπίτια οικισμών της περιοχής. Με το ενδιαφέρον που έδειξε ο περιφερειάρχης κ. Αγοραστός για το έργο, σε συνεργασία και με την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, στάθηκε δυνατό να το κατασκευάσουμε  από κονδύλια του ΕΣΠΑ προυπολογισμού 6. 670.000 ευρώ και πλέον να βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης αυτή η πολύ σημαντική αντιπλημμυρική παρέμβαση. Θέλω να πιστεύω πως εντός των συμβατικών προθεσμιών οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί και το σύνολο του έργου, θα αποδοθεί προς χρήση επιλύοντας χρόνια προβλήματα πλημμυρών που αντιμετώπιζε η περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάκος.

Στοιχεία για το έργο

Στα έργα που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται περιλαμβάνονται:

Πλήρης διαπλάτυνση του ποταμού Μέγα από Χ.Θ. 30+405 έως Χ.Θ. 18+120 (γέφυρα Ε65)

Πλήρης διαπλάτυνση του ποταμού Μέγα Χ.Θ. 11+958 (γέφυρα Κοσκινά ) έως Χ.Θ. 5+179 (τέλος του έργου). Διαμόρφωση αναχωμάτων και προσβασιμότητας αυτών

Επί πλέον , σύμφωνα με την τροποποιημένη μελέτη γίνονται οι παρακάτω συμπληρωματικές εργασίες:

θα επεκταθεί η γέφυρα στη Χ.Θ. 17+190 όπως προτάθηκε στην επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης και θα γίνει εκσκαφή και μόρφωση πρανών  του ποταμού από Χ.Θ. 17+190 (γέφυρα Προαστίου) έως Χ.Θ. 11+958 (γέφυρα Κοσκινά),

θα κατασκευαστεί πλευρικός υπερχειλιστής μήκους 40 m από τη Χ.Θ 0+252 έως τη Χ.Θ 0+292

θα κατασκευαστούν τα τεχνικά από τον τρίδυμο του αντλιοστασίου μέχρι την εκβολή στον ποταμό Πηνειό.

Η αναθεώρηση-επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης της εργολαβίας προβλέπει επίσης:

Υπερύψωση των αναχωμάτων σε εντοπισμένα σημεία του έργου, η οποία έχει καλυφτεί με τα υπάρχοντα αναχώματα τα οποία είναι ακόμα ψηλότερα από τα απαιτούμενα.

Την καθαίρεση του φράγματος που υπάρχει στην χαμηλή κοίτη του ποταμού Μέγα στην περιοχή του Ριζοβουνίου.

Την προέκταση του υπάρχοντος τεχνικού Τ100 στο πλάτος της προτεινόμενης διατομής και

Την διατήρηση των υπόλοιπων υφιστάμενων τεχνικών.

Με τις υπόλοιπες μελέτες που ερεύνησαν το καταληκτικό σημείο στην περιοχή του Αντλιοστασίου προτείνεται η κατασκευή πλευρικού υπερχειλιστή μήκους 40m από τη Χ.Θ. 0+252 έως τη Χ.Θ. 0+292 του υδραυλικού μοντέλου, ήτοι στο ύψος της λιμνοδεξαμενής. Η κατασκευή του υπερχειλιστή θα γίνει από συρματοκιβώτια διαστάσεων 2.0×1.0x1.0 με διάσταση βρόχου 80×100 mm, από σύρμα γαλβανισμένο βαρέως τύπου ελάχιστου πάχους 3mm για τα κιβώτια και 4mm για το ευθύγραμμο σύρμα σύνδεσης και διάσταση λίθων D50=0,15m. Το υψόμετρο της στέψης του υπερχειλιστή είναι 88,0 m και το καθαρό του ύψος από τον πυθμένα του ποταμού 2m. Τα συρματοκιβώτια του υπερχειλιστή αγκυρώνονται στα περιμετρικά πρανή με αναβαθμούς στην εκσκαφή.

Κατάντη του υπερχειλιστή γίνεται διάστρωση με συρματοκιβώτια διαστάσεων 2.0×1.0x0.5 ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλη διάταξη καταστροφής ενέργειας. Στην τάφρο προσαγωγής προς τη λεκάνη ηρεμίας διαστρώνεται ο πόδας και το πρανές της εκσκαφής με συρματόπλεκτες στρώμνες με διάσταση βρόχου 60×80 mm και διάμετρο σύρματος 2.20 mm. Στις συναρμογές με τα υφιστάμενα πρανή του π. Μέγα και της λεκάνης ηρεμίας γίνονται συναρμογές με στρώμνες ή συρματοκυλίνδρους. Στην είσοδο στη λεκάνη ηρεμίας διαμορφώνεται βαθμιδωτή κατασκευή με δύο βαθμίδες του ενός μέτρου από συρματοκιβώτια διαστάσεων 2.0×1.0x1.0 και 1.0×1.0x1.0, καθώς και διάταξη καταστροφής ενέργειας με συρματοκιβώτια διαστάσεων 2.0×1.0x0.5 και 2.0×1.0x1.0 (περιμετρικά).

Στα δυτικά της λεκάνης ηρεμίας, προτείνεται επίσης ανύψωση του αναχώματος προκειμένου το ελάχιστο υψόμετρο των αναχωμάτων περιμετρικά της λεκάνης να διαμορφωθεί τουλάχιστον στο +90.70. Η ανύψωση του αναχώματος διασφαλίζει ότι δεν θα πλημμυρίσουν οι περιοχές δυτικά της λεκάνης ηρεμίας εξ αιτίας της υψηλής στάθμης του π. Μέγα σε περίπτωση που το αντλιοστάσιο δεν δύναται να αποχετεύσει την υπερχείλιση του ποταμού. Για την ομαλή αποχέτευση και αποστράγγιση των περιοχών αυτών σε κανονικές συνθήκες παροχών (εκφόρτιση πλευρικής τάφρου π. Μέγα και αποστραγγιστικών τάφρων), προτείνεται ο καθαρισμός της τάφρου που είναι διαμορφωμένη περιμετρικά και η κατασκευή οχετού εγκάρσιου στο ανάχωμα. Ο οχετός είναι σωληνωτός Φ1200 και περιλαμβάνει ορθογωνικό φρεάτιο εισροής βαθμιδωτή τάφρο στο πρανές του αναχώματος με έργο καταστροφής ενέργειας στην έξοδο, ενώ διαθέτει διάταξη θυροφράγματος ή δικλείδας στην είσοδο που θα είναι δυνατό να κλείνει όταν η στάθμη στη λεκάνη ηρεμίας είναι υψηλότερη από τη στάθμη των περιοχών που αποχετεύει.
Total
0
Shares