Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαβάσαμε στον τοπικό Τύπο τη δήλωση του προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Το «Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων» και η Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς»* για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού και την αντίστοιχη  δήλωση του προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

      Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαβάσαμε στον τοπικό Τύπο τη δήλωση του προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Θεωρούμε πολύ ευχάριστο και ενθαρρυντικό για εμάς εκπρόσωποι φορέων, όπως η ΠΕΔ Θεσσαλίας, να εκφράζουν δημόσια θέσεις για την «αξία του νερού ως δημόσιου αγαθού, η ύπαρξη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής», για «αδήριτη ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων μας»  και για «ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του συνόλου των υδατικών πόρων», που ως «ανεκτίμητη κληρονομιά πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές», για την «επίδειξη του δέοντα σεβασμού και της ανάλογης ευαισθησίας προς τη φύση», κ.λ.π., ενώ μας προκάλεσε και ανακούφιση η παραδοχή πως «στη χώρα μας και στη Περιφέρεια Θεσσαλίας αρκετοί υδροφόροι ορίζοντες έχουν εξαντληθεί» και πως «η ανεύρεση νέων υδάτινων πόρων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση».

    Και νιώσαμε την ικανοποίηση αυτή γιατί οι παραπάνω δηλώσεις του κου προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας, συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό και με τις δικές μας θέσεις και επιδιώξεις, που έχουν να κάνουν με την προστασία του υδάτινου πλούτου των χωριών μας και την αποφυγή σ’ αυτά παρεμβάσεων, επιβλαβών για τα φυσικά αποθέματα της περιοχής και για τα οφέλη των κατοίκων και των μελλοντικών γενεών.

    Στα πλαίσια του συγκεκριμένου, λοιπόν, στόχου μας και με αφορμή και για μας την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στην ΠΕΔ Θεσσαλίας και στον πρόεδρό της, πως σε χωριά της περιοχής μας (Οξυά, Μπεσιώτης, κ.λ.π.) όπως, βέβαια, και αλλού στην πατρίδα μας, έχει σχεδιαστεί και προωθείται μια μεγάλων διαστάσεων παρέμβαση επί των υδάτινων πόρων, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, τα οποία στοχεύουν στην εκμετάλλευση του υδάτινου πλούτου, με την εγκατάσταση και λειτουργία μεγάλου αριθμού μικρών υδροηλεκτρικών (ΜΥΗΕ).

    Μικρών υδροηλεκτρικών που αλόγιστα και χωρίς κανένα απολύτως χωροταξικό σχεδιασμό έχουν προωθηθεί και προωθούνται κάτω από την πλήρη άγνοια ή και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και ενάντια σε κάθε είδους «ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών μας πόρων».

    Που συνοδεύονται από ανυπολόγιστες και, σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. Οξυά) σωρευτικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παραβιάζοντας κάθε μορφή του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου, ευρωπαϊκού και ελληνικού.

    Που ενέχουν το σοβαρό κίνδυνο αρπαγής του υδάτινου πλούτου μας και παράδοσής του ως βορά στα συμφέροντα ιδιωτών, μέσω των «αδειών χρήσης νερού», που η πολιτεία τους χορηγεί, μετατρέποντας το νερό από «δημόσιο αγαθό» και «προϋπόθεση για την επιβίωση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής» σε αγαθό εμπορεύσιμο, κατά τρόπο, μάλιστα, ιδιαίτερα επικίνδυνο για την επιβίωση τόσο των σημερινών κατοίκων όσο και των επόμενων γενεών, στις οποίες, όπως θα είναι επόμενο, δεν θα μας έχει απομείνει και τίποτα από την «ανεκτίμητη» αυτή «κληρονομιά», για να τους παραδώσουμε.

     Μικρών υδροηλεκτρικών που, όπως από τις σχετικές μελέτες και αποφάσεις αποδεικνύεται, ο σχεδιασμός, η χωροθέτηση και η αδειοδότησή τους έγινε και προωθείται αποκλειστικά και μόνο με βάση το διαθέσιμο υδατικό δυναμικό σε σχέση με το αντίστοιχο «επενδυτικό ενδιαφέρον», χωρίς να ληφθεί υπόψη πως «στη χώρα μας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αρκετοί υδροφόροι ορίζοντες έχουν εξαντληθεί» και πως «η ανεύρεση νέων υδάτινων πόρων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση», κάτι που, ανεπιφύλακτα, ισχύει και για τα χωριά της περιοχής μας.

      Μικρών υδροηλεκτρικών των οποίων η αναγκαία, πραγματική, ουσιαστική αλλά και επωφελής για τις τοπικές κοινωνίες και τον καταναλωτή συνεισφορά τους στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας βάλλεται ή, στην καλύτερη περίπτωση, αμφισβητείται έντονα τόσο από πολλούς ειδικούς όσο και από κατοίκους περιοχών, όπου ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν μικρά υδροηλεκτρικά, θέτοντας, ως εκ τούτων, σε αμφισβήτηση και την ωφελιμότητά τους και για τη δική μας περιοχή και τους κατοίκους της.

         Γνωρίζουμε, βέβαια, όπως προφανώς και αρκετοί ακόμα, πως ο κος πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, ως Δήμαρχος Μουζακίου, όπου ανήκει και το χωριό μας, έχει διακηρύξει και διακηρύττει πως είναι φανατικός υπέρμαχος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα των μικρών υδροηλεκτρικών (ΜΥΗΕ). Και τούτο το βασίζουμε τόσο στις θετικές για την προώθηση παρόμοιων έργων κατά καιρούς αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, όσο και σε δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου του κου Δημάρχου, με τις οποίες δηλώνει υπέρμαχος τέτοιων έργων, πως πρόθεσή του είναι «να προωθήσει όσο περισσότερα υδροηλεκτρικά είναι δυνατό», πως προωθεί συνεργασία με ξένους επιχειρηματικούς κύκλους για την «αξιοποίηση» (με ποιο τρόπο, άραγε;)  του υδάτινου πλούτου της περιοχής του,  κ.λ.π., κ.λ.π..

   Με δεδομένο, λοιπόν, ότι, με βάση και όσα ανωτέρω παραθέσαμε, οι θέσεις αλλά και η στάση, γενικότερα, του κου Δημάρχου Μουζακίου αναφορικά με την προστασία της «ανεκτίμητης κληρονομιάς» του υδάτινου πλούτου μας, δε φαίνεται, όπως τουλάχιστο εμείς αντιλαμβανόμαστε, να συμβαδίζουν μ’  αυτές που ο ίδιος εκφράζει ως πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, με βάση τις οποίες θα μπορούσαμε και να συμπορευθούμε, θεωρούμε πως θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε σε ποιες ακριβώς θέσεις και απόψεις μπορούμε να υπολογίζουμε και αν, τελικά,  έχουμε ή όχι τον κο Δήμαρχο Μουζακίου και πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, συμπαραστάτη μας στον αγώνα για την προστασία του υδάτινου πλούτου των χωριών και της περιοχής μας, από την χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση, αλόγιστη, επικίνδυνη και μη επιθυμητή για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων, προώθηση μικρών υδροηλεκτρικών, που σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις, όπως αυτή στο χωριό της Οξυάς, σήμερα έχει λάβει χαρακτήρα επείγοντος.

Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς»*

Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων

* Η Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» αριθμεί σήμερα  398 Οξυώτες, που επώνυμα έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στην προώθηση μικρών υδροηλεκτρικών στο χωριό τους.

 
Total
0
Shares