Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Με επιτυχία η συμμετοχή της ΑΝΚΑ στην πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo 2022

Με επιτυχία η συμμετοχή της ΑΝΚΑ στην πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo 2022

Με επιτυχία η συμμετοχή της ΑΝΚΑ στην πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo 2022

Ολοκληρώθηκε η παρουσία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. στην πολυκλαδική έκθεση Καρδίτσας Thessaly Expo 2022 το τριήμερο 7-9/10/2022.

Στο περίπτερο παρουσιάστηκε το έργο και οι δραστηριότητες της εταιρίας από το σύνολο του προσωπικού και αναδείχθηκαν ο αναπτυξιακός, κοινωνικός και εξωστρεφής χαρακτήρας της ΑΝ.ΚΑ.

Η υποστήριξη της απασχόλησης των νέων 18-29 (πρόγραμμα YES!), των ανέργων (Κέντρο ΥΠοστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών), η στήριξη της επιχειρηματικότητας (67 ιδιωτικές επενδύσεις & 27 έργα δημοσίου χαρακτήρα του LEADER/CLLD), τα προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο, όπως το ESTIA (φιλοξενία αιτούντων διεθνή προστασία / δράσεις ένταξης), η στέγαση – εργασία οικογενειών αστέγων, η λειτουργία της εταιρίας ως Φορέα Προώθησης της Π.Ε. Καρδίτσας ως Τουριστικού Προορισμού καθώς και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα εξωστρέφειας και δικτύωσης (6 Erasmus+, 2ISECAP, SEED, Share Sira), αναδείχθηκαν μέσα από τα banner και το φυλλάδιο της ΑΝ.ΚΑ.

Ευχαριστούμε θερμά τους φορείς και επισκέπτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Με επιτυχία η συμμετοχή της ΑΝΚΑ στην πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo 2022

Με επιτυχία η συμμετοχή της ΑΝΚΑ στην πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo 2022

Με επιτυχία η συμμετοχή της ΑΝΚΑ στην πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo 2022

Με επιτυχία η συμμετοχή της ΑΝΚΑ στην πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo 2022

Με επιτυχία η συμμετοχή της ΑΝΚΑ στην πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo 2022

Με επιτυχία η συμμετοχή της ΑΝΚΑ στην πολυκλαδική έκθεση Thessaly Expo 2022
Total
0
Shares