Με αξιοπιστία και ταχύτητα τα ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην υπηρεσία του πολίτη

Τελευταία διορία σήμερα για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ έως τις 30/06/2014 με την καταβολή του 50% του προστίμου εκπρόθεσμου ελέγχου.

Tα πιστοποιημένα, κατά ISO 9001, δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Θεσσαλίας λειτουργούν στις πόλεις της Λάρισας, των Τρικάλων και του Βόλου, στα οποία έγινε αναβάθμιση του μηχανολογικού και μηχανογραφικού τους εξοπλισμού. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και παρέχει υπηρεσίες αξιόπιστες με γνώμονα την οδική ασφάλεια.

Σημειώνεται επίσης, ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση, δεν χρειάζεται ραντεβού ενώ τα μηχανήματα είναι αξιόπιστα, τελευταίας τεχνολογίας.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία, σήμερα λήγει η πρώτη προθεσμία για να περάσουν ΚΤΕΟ 3.5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Αυτό σημαίνει πως όσοι δεν έχουν ήδη ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση θα επιβαρυνθούν με τα ανάλογα πρόστιμα.

Ειδικότερα, θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν καταστεί άνω των έξι μηνών εκπρόθεσμοι από την καταληκτική ημερομηνία Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) μέχρι και ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, άρα στις 14 Σεπτεμβρίου και εφόσον, αξιοποιήσουν τις παρακάτω ειδικές ευνοϊκές προθεσμίες:

  • Α. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως τις 30/6 του 2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι και τις 30/9/2015.
  • B. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/7/2014 έως τις 31/12/2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι την 31/10/2015
  • Γ. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/1/2015 έως και την 14/9/2015, θα πρέπει να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο έως την 30/11/2015.

Τα πρόστιμα

Όσοι εναρμονιστούν με τις παραπάνω προθεσμίες, απαλλάσσονται από το 50% του προστίμου καθυστέρησης αξίας 65€ (ΙΧΕ). Από την άλλη, όσοι δεν το κάνουν, όχι μόνο χάνουν το δικαίωμα απαλλαγής του 50% του προστίμου καθυστέρησης αλλά επιβαρύνονται και από 1/1/2016 με επιπρόσθετο βαρύ πρόστιμο αξίας 150€, το οποίο θα βεβαιώνεται αυτόματα στη ΔΟΥ κάθε ιδιοκτήτη. Πρακτικά, για έναν έλεγχο ΙΧΕ αξίας 50€ περίπου, που ο ιδιοκτήτης θα αμελήσει να ολοκληρώσει έως 31/12/15, τότε θα επιβαρυνθεί από 1/1/16 συνολικά  περίπου με 270€, ποσό που ισοδυναμεί με αύξηση 440% επί της αρχικής αξίας.
Total
0
Shares