Λιμενικό: Προκήρυξη για εισαγωγή με τις πανελλήνιες 2021 στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων

Πανελλήνιες 2021: Ο αριθμός εισακτέων για το λιμενικό - Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης

Λιμενικό: Προκήρυξη για εισαγωγή με τις πανελλήνιες 2021 στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων

Το λιμενικό προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με τις πανελλήνιες, ως ακολούθως

  1. Ο αριθμός των εισαγομένων εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε τρεις (03).
  2. Για τους υποψηφίους των Ειδικών Κατηγοριών των περιπτώσεων αα) και ββ) της παραγράφου 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018 (ποσοστό μέχρι 10%) δεν προκύπτουν θέσεις, καθόσον για τον καθορισμό τους δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.
  3. Οι τρείς (03) θέσεις των εισακτέων εν ενεργεία μονίμων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατανέμονται υποχρεωτικά ισάριθμα ανά κατηγορία σε εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες, ως εξής:

α. Μία (01) θέση, θα καλυφθεί από εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές Λ.Σ. που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

β. Μία (01) θέση, θα καλυφθεί από εν ενεργεία μόνιμους Υπαξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

γ. Μία (01) θέση, θα καλυφθεί από εν ενεργεία μόνιμους Λιμενοφύλακες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Δείτε επισης – Πανελλήνιες 2021: Dnews και Μεθοδικό ξεκινούν με θέματα έκθεσης και Νεοελληνικής γλώσσας τις εξετάσεις σε προσομοίωση

δ. Δεν προκύπτουν θέσεις για τους υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2020 ή το 2019 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ποσοστό 10%) (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ).

ε. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 241 παρ.2 του ν.4610/2019 δεν εφαρμόζεται στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  1. Όσοι/ες υποψήφιοι εκ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε ηλεκτρονική εφαρμογή

που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 24/05/2021 ημέρα Δευτέρα, έως και 04/06/2021 ημέρα Παρασκευή. Μετά την 04/06/2021 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής της ως άνω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα διεκπεραιώνεται ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο.
Total
34
Shares
Previous Article
Ημέρα Mνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου: 102 χρόνια από τον ξεριζωμό του ποντιακού Ελληνισμού

Ημέρα Mνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου: 102 χρόνια από τον ξεριζωμό του ποντιακού Ελληνισμού

Next Article
Αλόννησος: Φώκια δάγκωσε τουρίστρια - Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στον Βόλο

Αλόννησος: Φώκια δάγκωσε τουρίστρια - Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στον Βόλο


Total
34
Share