Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου: Πρόσληψη βοηθού Γραμματέα

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου: Πρόσληψη βοηθού Γραμματέα

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη βοηθού γραμματέα για την έκδοση αδειών κυνηγετικής περιόδου 2022-2023, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους (κλειστές) στο γραφείο του κυνηγετικού Συλλόγου έως τις 15-07-2022 ημέρα Παρασκευή και πέρας κατάθεσης ώρα 20:00.

Θα προτιμηθούν άτομα της κυνηγετικής οικογένειας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου και γνώστες χειρισμού Η/Υ.

Η αρχική τιμή ορίζεται το ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ (2000).

Το ΔΣ του Κυνηγετικού Συλλόγου Μουζακίου.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Total
0
Shares