Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Καραϊσκάκη

Κλειστή λόγω εργασιών για πεζούς και οχήματα η γέφυρα Καραϊσκάκη

Δευτέρα (2/11) έως Παρασκευή (6/11) και ώρες 10:00 εως 14:00, απαγορεύεται η κυκλοφορία λόγω εκτέλεσης εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Καραϊσκάκη από την Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
 2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
 3. Το από 30/10/2020 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Καρδίτσας.
 4. Την υπ’ αριθμ. 5424/20/2376590 από 30/10/2020 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας.
 5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

– Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της Επαρχ. Οδού 10 (από Γέφυρα Καραϊσκάκη – Επαρχ. Οδού 3 προς Λίμνη Πλαστήρα) για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών επί της Γέφυρας Καραϊσκάκη. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει κατά τις ώρες 10:00′ έως 14:00′ για την εκτέλεση των εργασιών και για το χρονικό διάστημα: από Δευτέρα 02-11- 2020 μέχρι και Παρασκευή 06-11-2020,

 • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων Καρδίτσας, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
 • Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 • Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
 • 11 παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει ιιόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
 • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.Total
32
Shares