Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις φορτηγών σε Καρδίτσα – Τρίκαλα

astynomia

 

Μερική άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Εθνικό οδικό δίκτυο δικαιοδοσίας μας, καθώς και στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) δικαιοδοσίας μας (45 Χ/Θ  έως την 104 Χ/Θ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.

β)Το υπ΄αριθ. 8898 από 12/12/2019, Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από Χιονοπτώσεις και Παγετό.

γ) Την υπ΄αριθ. 5401/20/19242 από 03-01-2020 Δ/γή της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας.

δ) Την υπ΄αριθ. 1244/20/26067 από 03-01-2020 Δ/γή του Α.Ε.Α.

ε) Το υπ΄αριθ. 34 από 03-01-2020 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με το συνημμένο α.α.: 01/2020 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ.

στ) Η υπ΄αριθμ. 2501/1/1α΄από 04-01-2020 Απόφασή μας.

ζ) Η από 06-01-2020 Ανακοίνωση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο  1 °

– Την μερική άρση της επιβολής του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στην περιοχή αρμοδιότητας μας, μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τρίκαλα, σε ολόκληρο το τμήμα Εθνικού οδικού δικτύου δικαιοδοσίας μας, καθώς και στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) δικαιοδοσίας μας (από 45 χ/θ έως 104χ/θ), λόγω των νεότερων στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι, λοιπά οριζόμενα με την ανωτέρω (στ) σχετική μας, εξακολουθούν να ισχύουν.

Ά ρ θ ρ ο  2 °

– Η παρούσα απόφαση, θα εφαρμοστεί, με μέριμνα του Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, του Τ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και των Α.Τ. δικαιοδοσίας μας, τα οποία να λάβουν όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα αρμοδιότητάς τους με προσωπική ευθύνη του Διοικητή ή νόμιμου Αναπληρωτή της Υπηρεσίας τους.

Ά ρ θ ρ ο  3 °

– Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 & 104 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο  4 °

– Οι Υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται για την εφαρμογή, επίδοση- δημοσίευσή της και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής της.

Καρδίτσα, 06 – 01 – 2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


α) Την άρση της επιβολής του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων, ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στο σύνολο του Εθνικού οδικού δικτύου εδαφικής αρμοδιότητος της Δ.Α. Τρικάλων, ως αυτή ίσχυε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3/2020 από 04/01/2020 Απόφασης.

β) Την άρση της επιβολής του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων, ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στο τμήμα οδικής αρτηρίας Ε65 – Ξυνιάδα – Καλαμπάκα, εδαφικής αρμοδιότητος της Δ.Α. Τρικάλων, ήτοι από όρια Νομού μας με Νομό Καρδίτσας (Γέφυρα Πηνειού Χ.Θ. 104+000) μέχρι τον Α/Κ Τρικάλων (Χ.Θ. 111+387) και ειδικότερα στο ρεύμα ανόδου ήτοι με προορισμό τα Τρίκαλα, ως αυτή ίσχυε δυνάμει των ανωτέρω ΣΤ) Αποφάσεων, με την επισήμανση πως το μέτρο απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων, ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου εξακολουθεί να υφίσταται στο ρεύμα καθόδου ήτοι αυτό με προορισμό την δ.κ Ξυνιάδας.

 Ά  ρ  θ  ρ  ο  2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ

 Ά  ρ  θ  ρ  ο  3ο

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Ά  ρ  θ  ρ  ο  4 ο

Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και δη του Τ.Τ Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
astynomika

Ανακοίνωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων

Επόμενο άρθρο
Ετήσιος χορός του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων

Ετήσιος χορός του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων