«Κοινωνικό παντοπωλείο» και «Τράπεζα ρουχισμού – ιματισμού» ετοιμάζει ο Δήμος Μουζακίου

Κοινωνικό παντοπωλείο

«Κοινωνικό παντοπωλείο» και «Τράπεζα ρουχισμού – ιματισμού» ετοιμάζει ο Δήμος Μουζακίου

Μετά το «Κοινωνικό Συσσίτιο», ο Δήμος Μουζακίου ετοιμάζει άλλες δύο κοινωνικές δομές οι οποίες είναι το «Κοινωνικό παντοπωλείο» και η «Τράπεζα ρουχισμού – ιματισμού». Μάλιστα έχει συσταθεί επιτροπή προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο που θα στεγάσει τις δομές, αποτελούμενο από τους: Νικόλαο Πούπη, Αντιδήμαρχο, τακτικό μέλος, Γεώργιο Κανιούρα, Αντιδήμαρχο, τακτικό μέλος, Γεώργιο Παπακώστα, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρωματικό μέλος,  Στέργιο Ρέππα,  Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Αθανάσιο Σπανό, Τεχνολόγος  Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Μουζακίου.

Ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Πούπης και Γραμματέας αυτής ορίζεται η Μαρίνα Χαλίλη, Υπάλληλος του Δήμου.Total
30
Shares