Κλειστά δύο δυσπρόσιτα σχολεία λόγω εκπαιδευτικών κενών

Τι αναφέρει η αναπληρώτρια διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Καρδίτσας

Αναλυτική ενημέρωση από την αναπληρώτρια διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, Ευαγγελία Χατζηδημητρίου, αναφορικά με τη λειτουργία δύο σχολικών μονάδων του Δήμου Αργιθέας νομού Καρδίτσας.

Πρόκειται για το Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού, με επτά μαθητές, το οποίο παραμένει κλειστό από τις 30/09/2019, καθώς και το Νηπιαγωγείο Αργυρίου, με τρεις μαθητές, το οποίο δεν έχει λειτουργήσει καθόλου από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Ενημερώνουμε σχετικά με  την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις δύο (2) δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες του Δήμου Αργιθέας, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, ήτοι το 1/θ Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού, στο οποίο φοιτούν επτά (7) μαθητές/τριες και το οποίο παραμένει κλειστό από τις 30/09/2019 έως και σήμερα Παρασκευή, 11/10/2019, καθώς και το Νηπιαγωγείο Αργυρίου, με τρεις (3) εγγεγραμμένους μαθητές/τριες και το οποίο δεν έχει λειτουργήσει καθόλου από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Αναφορικά με το Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού σας γνωρίζουμε τα εξής: Στην εν λόγω σχολική μονάδα είναι οργανικά τοποθετημένος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ο οποίος, αφού έκανε ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Καρδίτσας στις 02/09/2019, δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα καθώς κάνει χρήση της ειδικής άδειας 60 ημερών, ως μέλος της ΚΕΔΕ, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010.

Με την αριθμ. 4655/19-08-2019 απόφαση της παραιτηθείσας Διευθύντριας ΠΕ Καρδίτσας, η οποία στηρίχθηκε στην αριθμ. 32/19-08-2019 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας, τοποθετήθηκε στο Δ.Σ. Ανθηρού έτερος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ο οποίος αποσπάστηκε, κατά προτεραιότητα ως αιρετό μέλος ΟΤΑ, στην Π.Ε. Καρδίτσας από την Π.Ε. Κυκλάδων σύμφωνα με την αριθμ. 124889/Ε2/02-08-2019 Υ.Α.

Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός θεώρησε ότι η τοποθέτηση του στο ανωτέρω σχολείο ήταν δυσμενής και μακριά από τον τόπο διαμονής και εκλογής του σε κοινότητα του Δήμου Σοφάδων, και για το λόγο αυτό από την αρχή της σχολικής χρονιάς, 11-09-2019 μέχρι και 30-10-2019 προσκομίζει ιατρικές βεβαιώσεις αιτούμενος αναρρωτικής άδειας.

Λόγω των συνεχόμενων αιτήσεων αναρρωτικών αδειών, η υπηρεσία μας αιτήθηκε στην 5η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας τη συνδρομή ελεγκτή ιατρού και αναμένει το σχετικό πόρισμα.

Η υπηρεσία μας, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία της ανωτέρω σχολικής μονάδας, φρόντισε να στελεχώνεται το σχολείο με εκπαιδευτικό, με βραχείες τοποθετήσεις διάρκειας λίγων ημερών. Το σχολείο λειτούργησε με εκπαιδευτικούς που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας εκ περιτροπής ανά εβδομάδα, με ότι αυτό συνεπάγεται παιδαγωγικά για τους μαθητές/τριες, μέχρι και τις 27/09/2019.

Από 30-09-2019 λόγω μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ70 που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας, οι εναπομείναντες διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της ΠΕ Καρδίτσας, βάσει του ΠΔ 50/1996.

Συνεπώς δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθεί άλλος εκπαιδευτικός και το σχολείο παραμένει κλειστό από τις 30/09/2019 μέχρι και σήμερα 11/10/2019.

Στο πλαίσιο των προσλήψεων της Β΄ φάσης αναπληρωτών, η Υπηρεσία μας δήλωσε στο ΟΠΣΥΔ 1 κενό στον κλάδο ΠΕ70-Δασκάλων προκειμένου να τοποθετηθεί στο Δ.Σ. Ανθηρού, αλλά το αίτημα μας δεν ικανοποιήθηκε. Το ανωτέρω αίτημά μας, γνωστοποιήθηκε και στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Θεσσαλίας με τα αριθμ. 5160/16-09-2019 και 5728/02-10-2019 έγγραφά μας, σε απάντηση του από 16-09-2019 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμ. 13263/01-10-2019 έγγραφο, αντίστοιχα, της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας.

Συνεπεία της ως άνω περιγραφείσας κατάστασης, η Υπηρεσία μας έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με τις έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού και των φορέων της περιοχής, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι τα παιδιά τους στερούνται το αναφαίρετο δικαίωμα στη μόρφωση και εκπαίδευση.

Αναφορικά με το 1/θεσιο Νηπιαγωγείο Αργυρίου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι 3 μαθητές/τριες, σας γνωστοποιούμε τα εξής: Το εν λόγω Νηπιαγωγείο προοριζόταν αρχικά να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητών. Ωστόσο στην αρχή του σχολικού έτους προέκυψαν 3 μετεγγραφές νηπίων από νηπιαγωγεία διαφορετικών Δ/νσεων Π.Ε. και αποφασίστηκε η λειτουργία της εν λόγω σχολικής μονάδας.

Στο Νηπιαγωγείο Αργυρίου είναι τοποθετημένη με οργανική θέση εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, η οποία, αφού έκανε ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική της θέση στις 2-09-2019, στη συνέχεια προσκόμισε αναρρωτικές άδειες στην Υπηρεσία μας από 11-09-2019 έως και 11-10-2019. Το Νηπιαγωγείο συνεπώς δε λειτούργησε, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος εκπαιδευτικός στην Υπηρεσία μας.

Η ανωτέρω εκπαιδευτικός υπέβαλε αίτηση για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ δυνάμει της αριθμ. 142644/Ε2/13-09-2019 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, αν και ήταν σαφές από τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης καθώς δεν είχε υποβάλει αίτηση απόσπασης τον μήνα Απρίλιο (για την Α΄ φάση αποσπάσεων) και ούτε εμπίπτει σε ειδική κατηγορία αποσπάσεων.

Ωστόσο, παρόλο που η υπηρεσία μας την ενημέρωσε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης στο πλαίσιο της ανωτέρω εγκυκλίου και κατόπιν επιμονής της εκπαιδευτικού, η αίτησή της διαβιβάστηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ (Τμήμα Α΄, Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ) για δικές τους ενέργειες.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης κενών για τις προσλήψεις των αναπληρωτών (Β΄ Φάσης) η Υπηρεσία μας δήλωσε 2 κενά Νηπιαγωγών. Παρά ταύτα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση προσλήψεων στη Διεύθυνση ΠΕ Καρδίτσας, προσήλθαν και ανέλαβαν υπηρεσία 4 αναπληρωτές νηπιαγωγοί. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα προσλήψεων του ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να διευκρινίσουμε το λόγο πρόσληψης 2 επιπλέον αναπληρωτών, ενημερωθήκαμε ότι έλαβαν έγγραφο από το Τμήμα Α΄,  της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ, σύμφωνα με το οποίο το ΚΥΣΠΕ είχε εγκρίνει τις αιτήσεις απόσπασης δύο νηπιαγωγών της Διεύθυνσής μας (η μία εκ των οποίων είναι η εκπαιδευτικός που κατέχει οργανική θέση στο Νηπιαγωγείο Αργυρίου) και ως εκ τούτου προσμετρήθηκαν 2 επιπλέον κενά νηπιαγωγών στη Διεύθυνσή μας προκειμένου να εκτελεστεί άμεσα η απόφαση απόσπασης των δύο νηπιαγωγών προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας.

Με βάση την παραπάνω επικοινωνία με το Τμήμα Διορισμών και λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των μαθητών των σχολικών μονάδων, κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, αποφασίστηκε να δοθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί προκειμένου να τοποθετηθούν οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε στο Νηπιαγωγείο Αργυρίου μετά την τοποθέτησή της παραιτήθηκε στις 3-10-2019 και κατά συνέπεια το Νηπιαγωγείο παραμένει κλειστό.

Εντωμεταξύ, με την αριθμ. 156235/Ε2/07-10-2019 Υ.Α., που στηρίχθηκε στην αριθμ. 17/26-09-2019 Πράξη του ΚΥΣΠΕ οι δύο (2) νηπιαγωγοί (η μία εκ των οποίων είναι η εκπαιδευτικός που κατέχει οργανική θέση στο Νηπιαγωγείο Αργυρίου) αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας. Ωστόσο, η υπηρεσία μας αδυνατεί να αποδεσμεύσει τις εκπαιδευτικούς, διότι δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους.

Όσον αφορά δε το νηπιαγωγείο Ανθηρού, για το οποίο εκ παραδρομής θέλουμε να πιστεύουμε, γράφτηκε σε δημοσιεύματα ότι δε λειτουργεί, δηλώνουμε ότι αδιαλείπτως λειτουργεί από την έναρξη του σχολικού έτους.

Κατά τη μετάβασή μου στο Ανθηρό Αργιθέας Καρδίτσας στις 10-10-2019, έγινε συνάντηση με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ανθηρού, καθώς και με τους τοπικούς φορείς του Δήμου Αργιθέας.

Συζητήθηκαν διεξοδικά όλες οι πτυχές του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε.

Έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες της Υπηρεσία μας και όλες οι πλευρές συμφώνησαν για την αναγκαιότητα άμεσης λύσης του προβλήματος.

Ευαγγελία Χατζηδημητρίου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Π.Ε. ΚαρδίτσαςTotal
0
Shares