Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Καθοριστικής σημασίας η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Βελτίωση της Διακυβέρνησης των Δήμων

vrekos fotis

Καθοριστικής σημασίας η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Βελτίωση της Διακυβέρνησης των Δήμων

Του Φώτη Βρέκου*

Διανύοντας τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους αποφάσισα να αρθρογραφήσω σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία ήδη ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τοποθετήσει στην κορυφή της ατζέντας που θα μας απασχολήσει τα επόμενα έτη.  Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε και από την επένδυση της Google για την δημιουργία data center στην Ελλάδα, που θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ αλλά και στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Κατά συνέπεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδύεται ως ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διακυβέρνησης σε διάφορους τομείς. Ένας τομέας όπου η εφαρμογή της μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη είναι η διακυβέρνηση των Δήμων και αυτό γιατί μπορεί να  επιτρέψει στους Δήμους να αξιοποιήσουν πλήθος δεδομένων και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους για τους πολίτες.

Καταρχάς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά στη διαχείριση της κίνησης,  μπορεί να βελτιώσει τη ροή των οχημάτων, να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να αυξήσει την ασφάλεια. Για παράδειγμα μέσω αυτής αναβαθμίζονται τα συστήματα σηματοδότησης, οι βάσεις δεδομένων κυκλοφορίας και τα προγνωστικά μοντέλα μπορούν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν πιο αποδοτικά συστήματα κίνησης. Οι ευεργετικές αυτές συνέπειες έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτιωμένη αστική ποιότητα ζωής. Επιπρόσθετα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, του θορύβου και άλλων παραμέτρων που επηρεάζουν τη ζωή στην πόλη. Ευφυείς συστήματα παρακολούθησης μπορούν να παρέχουν πρόσφορες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων που θα βελτιώσουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Παράλληλα μέσω της ύπαρξης τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναπτυχθούν έξυπνες εφαρμογές που μπορούν να διευκολύνουν τους πολίτες να αλληλεπιδρούν με το Δήμο. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες, να λαμβάνουν αναφορές πολιτών και να προσφέρουν προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις.

Επιπρόσθετα καθοριστικής σημασίας είναι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία από φυσικές καταστροφές που τόσο πολύ έχουν πλήξει τον τόπο μας. Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση κρίσεων ή φυσικών καταστροφών, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναλύσει γρήγορα τα δεδομένα και να παρέχει προβλέψεις, βοηθώντας τους Δήμους να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει και σε αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών και αυτό συμβαίνει διότι μπορεί να είναι αποδοτική στην πρόβλεψη συντηρητικών αναγκών των υποδομών, όπως οδοστρώματα και γέφυρες. Η πρόληψη προβλημάτων κατά συνέπεια  και η προγραμματισμένη συντήρηση μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και κόστος και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Τέλος μέσω της τεχνητής νοημοσύνης οι Δήμοι μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και αποδοτική διαχείριση των πόρων τους. Αυτό σημαίνει βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού, μείωση των σφαλμάτων και αυξημένη διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές διαδικασίες.

Πέραν όμως των ευεργετικών συνεπειών της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να παρουσιαστούν και οι πηγές χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά πολλές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν χρηματοδοτικούς πόρους για την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της διακυβέρνησης. Οι Δήμοι κατά συνέπεια μπορούν να εξετάσουν προγράμματα όπως τα διαρθρωτικά ταμεία ή τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να είναι η συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα. Για παράδειγμα η  συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη πηγή χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα με τα παραπάνω πολλά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα παρέχουν χρηματοδοτικούς πόρους για έρευνα και εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Δήμοι μπορούν να συνεργαστούν με τέτοια ιδρύματα για την υλοποίηση έργων που θα ωφελήσουν την τοπική κοινότητα, ενώ παράλληλα μπορούν να αναζητήσουν επιδοτήσεις και δημόσιες προκηρύξεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση έργων που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Επιπρόσθετα ορισμένοι Δήμοι ενδέχεται να εξετάσουν τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από τις βελτιωμένες υπηρεσίες και την αποτελεσματικότερη διαχείριση για την υποστήριξη των έργων τεχνητής νοημοσύνης.

Συμπερασματικά λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέους ορίζοντες για τους Δήμους, προσφέροντας εξελιγμένες λύσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και για αυτό το λόγο απαιτείται εδώ και τώρα η τεκμηριωμένη έρευνα από πλευράς μας για την Καρδίτσα των επόμενων δεκαετιών.

*Βρέκος Φώτης – Οικονομολόγος, Πολιτευτής ΝΔ Ν. Καρδίτσας
Total
0
Shares
Previous Article
Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας & Τρικάλων από 18/12/2023 - από 28 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2023, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Τα δρομολόγια των ΚΑΜ Καρδίτσας & Τρικάλων από 31/07/2023 έως 06/08/2023 Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων από 17/07/2023 έως 23/07/2023 Τα δρομολόγια των ΚΑΜ Καρδίτσας και Τρικάλων για την εβδομάδα από 13/03/2023 έως 19/03/2023

Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων από 29/01/2024 έως 04/02/2024

Next Article
Νόμος και Ελευθερία - Άνθρωπος και Ταυτότητες (Θρησκεία – Έθνος) - Φωτογραφία: Προπαγάνδα αλλά και Εργαλείο Αφύπνισης - Ποίηση και Πολιτική - Η βαλίτσα του Ταξιδιώτη - Ένα εκκλησάκι οικόσημο της Δονούσας ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ: Βίοι παράλληλοι - H Τραγωδία των Τεμπών: Aνθρώπινο Λάθος και Κρατική Αβελτηρία - Η πρώτη επέτειος του Ουκρανικού πολέμου: Οι διαψεύσεις και οι προοπτικές για ειρήνη - Ελευθερώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα - Στο λυκαυγές ενός άλλου κόσμου: Προοπτικές και Ευθύνες… - Τρία βιβλία για μία ασφαλή πλοήγηση στην εποχή της μετα-πραγματικότητας - Αλλάζουν οι θρησκείες; - Μικρασιατική Καταστροφή: Μνήμη που πληγώνει… - Ένας άδικος θάνατος και μία δίκαιη εξέγερση - Τουρκικός μεγαλο-Ιδεατισμός ή η παράνοια του νέο-Οθωμανισμού;

Άνθρωπος και Ταυτότητες (Θρησκεία – Έθνος)

Related Posts

Δ. Τρικκαίων - Gilead Sciences Ελλάς: Συνάντηση και ευχαριστίες για τη μεγάλη προσφορά της εταιρείας σε πλημμυροπαθείς
Διαβάστε περισσότερα

Δ. Τρικκαίων – Gilead Sciences Ελλάς: Συνάντηση και ευχαριστίες για τη μεγάλη προσφορά της εταιρείας σε πλημμυροπαθείς

Ο κ. Σακκάς αναφέρθηκε και περιέγραψε αναλυτικά, ολόκληρο το φάσμα των ενεργειών, δράσεων, πρωτοβουλιών, συνεργασιών και έργων