Καθαρίζει την κεντρική αποστραγγιστική τάφρο της Ιτέας η Περιφέρεια Θεσσαλίας

apostragistiki tafros Itea ergasia

Καθαρίζει την κεντρική αποστραγγιστική τάφρο της Ιτέας η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε εξέλιξη  βρίσκονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες καθαρισμού της κεντρικής  αποστραγγιστικής τάφρου στην τοπική κοινότητα Ιτέας.

Το έργο περιλαμβάνει καθαρισμούς  σε συνολικό  μήκος 5,5 χιλιομέτρων, ικανοποιώντας   ανάγκες των ανθρώπων της παραγωγής στην περιοχή.

Στο πλαίσιο του  έργου «Καθαρισμός – Αποκατάσταση ποταμών και ρεμάτων λόγω προσχώσεων Δήμου Παλαμά», η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει σε εξέλιξη παρεμβάσεις  συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ,  με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

apostragistiki tafros Itea 1 apostragistiki tafros Itea ergasia 2 apostragistiki tafros Itea ergasia 3
Total
1
Shares