Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 15:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι η εισηγούμενη αναμόρφωση περιλαμβάνει δημιουργία κωδικού εξόδων σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για τη διάθεση εκθέματος προς τιμήν του Γ. Μπαλταδώρου και επίκειται άμεσα η έναρξη υλοποίησής της.

Παρακαλούμε όπως με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση symvoulio@0847.syzefxis.gov.gr, με τηλεομοιοτυπία στο 2441095360, με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείο ή με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,

Α) αποφανθείτε για το κατεπείγον ή μη της συνεδρίασης και του θέματος της παρούσας πρόσκλησης,

Β) καταθέσετε τις απόψεις σας και την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος.

Για το θέμα θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  εισήγηση για την ενημέρωσή σας. Επιπλέον, θα σας αποσταλεί πίνακας όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή ως προς την έγκριση ή μη τόσο του κατεπείγοντος της συνεδρίασης όσο και του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και απόψεις ή παρατηρήσεις.

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους μόνο εφόσον το θέμα της ημερήσιας διάταξης τυχόν αφορά στην Τοπική τους Κοινότητα.

Οι  αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, διά ζώσης τακτική συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς 

Total
0
Shares
Previous Article
Δήμος Σοφάδων: Κάδος ανακύκλωσης μεγάλων και μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Δήμος Σοφάδων: Κάδος ανακύκλωσης μεγάλων και μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Next Article
Διαδικτυακή εκδήλωση με αναπαράσταση προετοιμασίας αγωνιστών του '21 για μάχη, την Πέμπτη 25 Μαρτίου

Διαδικτυακή εκδήλωση με αναπαράσταση προετοιμασίας αγωνιστών του '21 για μάχη, την Πέμπτη 25 Μαρτίου


Total
0
Share