Κατάθεση δικαιολογητικών για την εξόφληση των δικαιούχων αγροτών για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «ΙΑΝΟ»

plimires

Κατάθεση δικαιολογητικών για την εξόφληση των δικαιούχων αγροτών για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «ΙΑΝΟ» σε μηχανολογικό εξοπλισμό, έγγειο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα.

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την υπ. αριθμ. 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 απόφαση (ΦΕΚ 2670/23-06-21, τεύχος Β) που αφορά στη διαδικασία εξόφλησης των δικαιούχων αγροτών- επιχειρήσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία «ΙΑΝΟΣ».

Με βάση αυτή την απόφαση, όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες- κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι κατέθεσαν φάκελο με δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε Καρδίτσας  (ΔΑΟΚ) και προκειμένου να εξοφληθούν στο ποσοστό που καθόρισε το Υπουργείο Οικονομικών, είτε πήραν προκαταβολή είτε όχι, οφείλουν να προσκομίσουν (εντός διμήνου) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ( μπορούν να την παραλαμβάνουν από τη ΔΑΟΚ)
  2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.
  3. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και το πιστωτικό ίδρυμα.
  4. Αποδεικτικό δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου ( δήλωση ΟΣΔΕ)
  5. Αποδεικτικό καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.

(Όποια από αυτά τα δικαιολογητικά έχουν ήδη προσκομιστεί στο φάκελο, προφανώς δεν απαιτούνται πάλι)

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε Καρδίτσας (ΔΑΟΚ) , Λ. Δημοκρατίας 46, Καρδίτσα και κατά τις ώρες 08:00- 14:00.

(Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2441355202, κ. Κωστή Δημήτριο, Διευθυντή της ΔΑΟΚ και 2441355248, κ. Χόντο Κώστα , αρμόδιο Γεωπόνο της ΔΑΟΚ.)

Η κατάθεση των δικαιολογητικών, με βάση την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών , είναι απαραίτητη για όλους τους δικαιούχους που κατέθεσαν φάκελο, είτε πήραν προκαταβολή είτε όχι.

Υπενθυμίζεται ότι το τελικό ποσοστό αποζημίωσης καθορίστηκε στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς από τις επιτροπές.

Επομένως, όσοι πήραν (ή θα πάρουν) προκαταβολή 20% θα εξοφληθούν στο υπόλοιπο ποσό ( δηλαδή θα λάβουν επιπλέον 35% της εκτιμηθείσας ζημιάς) ενώ όσοι δεν πήραν προκαταβολή θα λάβουν το 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε Καρδίτσας

Ο Διευθυντής

Κωστής ΔημήτριοςTotal
10
Shares
Previous Article
Έφυγε από τη ζωή ο Γεωπόνος Πλακιάς Βάϊος

Έφυγε από τη ζωή ο Γεωπόνος Πλακιάς Βάϊος

Next Article
χαλάζι Καρδίτσα

Περίπου 27.000 στρέμματα στη περιοχή του Κάμπου και 10.000 στρέμματα στην περιοχή Καλλιφωνίου με ζημιές από το χαλάζιTotal
10
Share