Κατάθεση αιτήσεων για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου, σύμφωνα με το Ν.4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ  82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την αριθμ. 13/2013 (ΦΕΚ 313/τ.Β/15-2-2013) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Την πλήρη πρόσκληση, καθώς και σχετική αίτηση, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας  www.thessaly.gr.

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ


Total
0
Shares
Previous Article

Καρδίτσα: Τριήμερο αφιερωμένο στον Συνεργατισμό

Next Article

Την αθλήτρια Αντιγόνη Ντρισμπιώτη βραβεύει η ΠΕΔ Θεσσαλίας

Total
0
Share