Καταγγελία της Περιβαλλοντικής Οικολογικής Παρέμβασης Μουζακίου-Παμίσου-Ιθώμης, Νομού Καρδίτσας

<

Η Περιβαλλοντική Οικολογική Παρέμβαση Μουζακίου-Παμίσου-Ιθώμης, Νομού Καρδίτσας “ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ”

«Με το ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ» «Το έδωσαν το νερό από την Πηγή Γκούρα Βατσουνιάς και το μήνα Αύγουστο»

Αγαπητοί Πολίτες

Καταγγέλλουμε ότι με απόφαση του “Συντονιστή” της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά από τα τέλη του έτους 2015, η Άδεια Χρήσης Νερού για βιομηχανική χρήση από την Πηγή Γκούρα Βατσουνιάς, παρέχοντας έτσι δυνατότητα εμφιάλωσης και το μήνα Αύγουστο εκάστου έτους.

Το τελευταίο και το πλέον αδιαπραγμάτευτο “περιβαλλοντικό οχυρό” έπεσε με την προαναφερόμενη απόφαση, η οποία καταργώντας και απαλείφοντας βασικούς όρους, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη, χορήγησε νερό και τον Αύγουστο μήνα, χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και τα πραγματικά περιστατικά.

Μέσα σε δύο χρόνια με δύο “αυθαίρετες” τροποποιήσεις, η χορηγούμενη ποσότητα ύδατος αυξήθηκε κατά 200%!! (από 24.000 m3/έτος, σε 95.700 m3/έτος) και η περίοδος λειτουργίας από εννέα μήνες/έτος, σε δώδεκα μήνες/έτος!!.

Από τον Απρίλιο μήνα του έτους 2016 ανησυχούμε, αναφέρουμε, καταγγέλλουμε, προειδοποιούμε και αποδεικνύουμε προς κάθε αρμόδια και υπεύθυνη αρχή, ότι η οικολογική παροχή δεν αποδίδεται, το νερό της Πηγής Γκούρα Βατσουνιάς δεν επαρκεί και το ρέμα Βατσουνιάς λόγω και των μειωμένων ή μηδενικών παροχών των πηγών που το τροφοδοτούν κατά τους θερινούς μήνες και ιδιαίτερα το μήνα Αύγουστο έχει ξεραθεί λόγω έλλειψης νερού, με ανυπολόγιστη καταστροφή στο οικοσύστημα.

Κανείς δεν μας ακούει (Τ.Κ Βατσουνιάς, Δήμος Μουζακίου και Π.Ε Καρδίτσας), εμάς και τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους της Τ.Κ Βατσουνιάς και κανείς δεν ελέγχει την απώλεια κυριότητας των εγκαταστάσεων και της διαχείρισης των υδάτων της Πηγής Γκούρα Βατσουνιάς.

Οι αδειοδοτούσες και ελέγχουσες αρχές δεν λειτουργούν βάσει αποδεικτικών στοιχείων και ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση, καθ ότι τροποποιούν δύο φορές άδεια χρήσης νερού χωρίς, «αληθή, ορθά, αξιόπιστα, αδιάβλητα και αντικειμενικά στοιχεία μέτρησης, παραδίδουν τα κλειδιά της Πηγής σε ιδιώτες, αδυνατούν να αντιληφθούν και να ελέγξουν χρόνια ολόκληρα τήρηση των όρων της άδειας χρήσης νερού, διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, παράνομο αγωγό στο Ποτάμι, αυθαίρετες, αταυτοποίητες και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην Πηγή Γκούρα Βατσουνιάς και παράνομη υδροληψία το μήνα Αύγουστο του έτους 2016».

Δεν αντιλαμβάνονται ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, πολύτιμο και απαραίτητο, δεν επαρκεί και γι αυτό είναι υποχρεωμένοι να το προστατεύουν.

Λειτουργούν όπως αποδεικνύεται σε βάρος του δημόσιου και γενικού συμφέροντος, του οικοσυστήματος στο ρέμα Βατσουνιάς, του φυσικού περιβάλλοντος, της ύδρευσης, της άρδευσης και της κάλυψης των κτηνοτροφικών αναγκών του οικισμού της Τ.Κ.Βατσουνιάς .

Ζητάμε την άμεση ανάκληση της άδικης, μη νόμιμης και καταστροφικής για το περιβάλλον απόφασης και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.-

Μουζάκι 2-8-2017

Το Δ.Σ

Της Περιβαλλοντικής Οικολογικής Παρέμβασης

Μουζακίου-Παμίσου-Ιθώμης Ν. Καρδίτσας


Total
0
Shares
Previous Article

Βελτιώνονται οι δρόμοι Ι.Μ. Σπηλιάς-Στεφανιάδα & Γέφυρα Πετρωτού-Γέφυρα Κοράκου

Next Article

Αποκαθίστανται ζημιές από τις θεομηνίες στην Π.Ε. Τρικάλων


Total
0
Share