Ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας: « Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τουρισμός-Αγροτουρισμός και νέες τάσεις ».

Ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας: « Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τουρισμός-Αγροτουρισμός και νέες τάσεις ».

Ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας: « Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τουρισμός-Αγροτουρισμός και νέες τάσεις »

Στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα της Τσαγκαράδας συνεδρίασε στις 1/10/2021 το Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας και συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε κλίμα ομοφωνίας. Την επόμενη ημέρα 2/10/2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα στην Τσαγκαράδα με τίτλο: «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τουρισμός-Αγροτουρισμός και νέες τάσεις εν μέσω Πανδημίας» με κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστο Τριαντόπουλο , ο οποίος προέβη στην παρακάτω τοποθέτηση:

“Στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, τα φαινόμενα φυσικών καταστροφών είναι πιθανό να είναι πιο συχνά, δημιουργώντας -πλέον- νέες συνθήκες και δεδομένα. Σε αυτές τις συνθήκες η απάντηση εδράζεται σε τρεις πυλώνες: η εδραίωση της πράσινης ανάπτυξης, η πρόληψη έναντι των φυσικών καταστροφών και η αποκατάσταση μετά από μία φυσική καταστροφή. Πρόκειται για πυλώνες αντίδρασης, η αποτελεσματικότητα των οποίων εδράζεται στη στενή συνεργασία όλων – με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι καθοριστικός. Σε αυτό το πλαίσιο, προκύπτουν και προκλήσεις για τον τουριστικό και δη τον αγροτουριστικό κλάδο, οι οποίοι θα πρέπει να εναρμονιστούν δημιουργικά με τις νέες συνθήκες. Και προς αυτή την κατεύθυνση, η στενή συνεργασία κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων είναι κρίσιμη και αναγκαία για το επιθυμητό αποτέλεσμα.”

Ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας: « Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τουρισμός-Αγροτουρισμός και νέες τάσεις ».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος στην εναρκτήρια ομιλία του έκανε την παρακάτω τοποθέτηση:

“H ανάδειξη του πλούσιου πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας και η σύνδεσή του με το τουριστικό προϊόν αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς στην ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας στην Τσαγκαράδα. Μιας περιοχής με αξιόλογη τουριστική ανάπτυξη και ιδιαίτερη δυναμική αν αναλογιστεί κάποιος την ποικιλία πόρων (φυσικών, πολιτιστικών κλπ. ) που προσφέρει. Αν και η Θεσσαλία παρουσιάζει σύνθετα προϊόντα ειδικού ενδιαφέροντος, οι νέες συνθήκες από τις κλιματικές και υγειονομικές κρίσεις δημιουργούν νέα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν και να τα εναρμονιστούν με τη δυναμική της κάθε περιοχής. Η  ανάπτυξη του αγροτουρισμού, που αποτέλεσε κεντρικό θέμα της ημερίδας αποτελεί πρόκληση για την περιοχή και για όλη τη Θεσσαλία.  Η διατήρηση του τοπικού πληθυσμού,  η ενίσχυση της αγροτικής ζωής και της επιχειρηματικότητας, η ενδυνάμωση του οικονομικού εισοδήματος των κατοίκων αλλά και η σύνδεση ανθρώπων μεταξύ αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών είναι κάποια από τα οφέλη που αυτή η μορφή του τουρισμού προσφέρει.  Όλοι γνωρίζουμε ότι η αγροτικές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τόπου και των κατοίκων. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας πρέπει να συμβάλουν στην ορθολογική τουριστική ανάπτυξη με στόχο τη μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά της στο ΑΕΠ της χώρας.

Ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας: « Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τουρισμός-Αγροτουρισμός και νέες τάσεις ».

Κρίσιμη και αναγκαία σε αυτή την προσπάθεια η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, ιδιωτικών και δημοσίων, με την τοπική Αυτοδιοίκηση να παίζει καθοριστικό ρόλο με την προϋπόθεση όμως να ενισχυθεί ο ρόλος της με σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.  Η ΠΕΔ Θεσσαλίας θα στηρίξει όλες αυτές τις προσπάθειες ώστε μέσα από συνέργειες να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Στόχος είναι να πραγματοποιηθεί μια πλήρης καταγραφή των αγροτουριστικών τάσεων ώστε με τις υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές τουρισμού να διαμορφωθεί οριστικά το τουριστικό μοντέλο που αρμόζει στη Θεσσαλία”.

Total
0
Shares