Η βιομηχανική μονάδα ΔΕΑΣ Α.Ε. εντάσσεται στο δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Η βιομηχανική μονάδα ΔΕΑΣ Α.Ε. εντάσσεται στο δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Η βιομηχανική μονάδα ΔΕΑΣ Α.Ε. εντάσσεται στο δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

02.06.2022

Αμείωτο συνεχίζεται το ενδιαφέρον από υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τη μετάβασή τους στη χρήση του φυσικού αερίου. Ακόμη μία σύμβαση, αυτή της ΔΕΑΣ Α.Ε. υπεγράφη, για τη σύνδεση της βιομηχανίας στο δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Η βιομηχανική μονάδα πρόκειται να συνδεθεί στο δίκτυο χαμηλής πίεσης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με ετήσια κατανάλωση που προβλέπεται να ξεπεράσει τα 630.000 κυβικά μέτρα ετησίως.

Η  βιομηχανική μονάδα ΔΕΑΣ Α.Ε. εντάσσεται στο δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Πρόκειται για μια κορυφαία βιομηχανία Επεξεργασίας, Εμπορίας & Τυποποίησης Ελαίων στην Ελλάδα με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, η οποία εστιάζει στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, εφαρμόζοντας καινοτόμες διαδικασίες και σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα.

Με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης της βιομηχανίας στο δίκτυο διανομής, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Αγοράς Φυσικού Αερίου, κ. Μιχάλης Στεργιόπουλος και τα στελέχη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ υποδέχθηκαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΑΣ Α.Ε., κ. Παύλο Δέα στα γραφεία της Εταιρείας.

 

Η  βιομηχανική μονάδα ΔΕΑΣ Α.Ε. εντάσσεται στο δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας Μπακούρας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΑΣ Α.Ε., κ. Παύλο Δέα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι το φυσικό αέριο παραμένει η πρώτη επιλογή για τον παραγωγικό και βιομηχανικό κλάδο καθώς συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των πόρων. Παράλληλα ως το καθαρότερο συμβατικό καύσιμο, συντελεί στην μείωση των εκπομπών αερίων του  θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Η υψηλή ζήτηση που καταγράφεται από τις βιομηχανίες τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης αλλά και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενισχύουν την αποδοτικότητα και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δικτύου διανομής.

Η  βιομηχανική μονάδα ΔΕΑΣ Α.Ε. εντάσσεται στο δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Total
0
Shares