Η Ταυτότητά μας, “ΕΜΕΙΣ”

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Ο Ελληνισμός σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ. Δεν κινδυνεύει μόνον η εθνική ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας (Αιγαίο, Θράκη, Μακεδονικό, Ήπειρος κ.α.), αλλά η ίδια η ύπαρξή και επιβίωσή της, συνάμα και η ύπαρξη του ευρύτερου Ελληνισμού (Κύπρος, Βόρειος Ήπειρος κ.α.).Επιβίωση που δοκιμάζεται με όλους τους τρόπους

  • Ως (ζώσας) πραγματικότητας, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής καθώς ο κόσμος αλλάζει έως και μεταλλάσσεται, διανύοντας μια περίοδο βίαιης, άνισης, στρεβλής και για τους λόγους αυτούς απάνθρωπης παγκοσμιοποίησης. Καθώς, επίσης, η Ελλάδα αλλάζει ριζικά, ο κοινωνικο-οικονομικός ιστός της διαρρηγνύεται ενόσω τα πρότυπα ζωής υφίστανται βαθιά αλλοίωση, η ενδογενής παραγωγική δυναμική υποβάλλεται σε διαρθρωτικούς -εσωτερικούς και προπαντός εξωτερικούς- εξαναγκασμούς και -στα χρόνια της κρίσης ειδικότερα- σε άτεγκτους χρηματο-οικονομικούς περιορισμούς.
  • Ως ιδέας, στην οποία επί χιλιετίες αναφερόμαστε, ενσυνείδητα ως εθνική οντότητα, ΕΜΕΙΣ οι απανταχού της γης Ελληνες (Ελλάδα, Κύπρος, Βόρειος Ήπειρος, Κοινότητες της Διασποράς αλλά και οι στην χώρα μας αλλογενείς, όσο από αυτούς ενσυνείδητα και εθελούσια μετέχουν της ελληνικής παιδείας.).
  • Ως ιστορικού, γενεσιουργού και συνάμα βιωματικού συστατικού του παγκόσμιου κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και πνευματικού-πολιτισμικού γίγνεσθαι.  Ως αξιακού συμβόλου της σύγχρονης παγκόσμιας     πραγματικότητας, εντός της οποίας θέλει και μπορεί να υπάρχει, να αναπτύσσεται δυναμικά και ειρηνικά ν’ αλληλεπιδρά και να συν-διαλέγεται. Ως αξιακού συμβόλου που έχει στην προμετωπίδα του την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια, την κοινωνική δικαιοσύνη, την πολιτική ηθική, την αναγνώριση του άλλου.

Η απειλή

Ή απειλή που δέχεται ο σημερινός Έλληνας, ως πολίτης της χώρας του αλλά και ως άνθρωπος του σημερινού κόσμου, ενός κόσμου που αποδομείται και αλλοτριώνεται με πρωτοφανέρωτους ρυθμούς, δεν προέρχεται μόνο από εξωτερικούς κινδύνους, αλλά και από τον εκπατρισμό χιλιάδων νέων μας και όχι μόνο, από την γιγάντωση του δημογραφικού προβλήματος και την ανεξέλεγκτη είσοδο αλλοεθνών πληθυσμών διαφορετικής κουλτούρας και αξιακών αντιλήψεων. Ή οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας που συντέλεσε στο να γίνει η χώρα αποικία χρέους, είναι ένας επιπλέον  αρνητικός παράγοντας στην άσκηση ανεξάρτητης εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Ή ανάγκη όμως εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών και λήψης μέτρων για την ανάπτυξη της οικονομίας δεν επιτρέπεται να υποβαθμίσει άλλες προτεραιότητες που θα έχουν σαν βασικό κριτήριο την εθνική ασφάλεια. Ή κοινωνική συνοχή, η ενίσχυση του εθνικού φρονήματος και η δημιουργία αξιόμαχων ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής, είναι μερικές από τις παραπάνω βασικές προτεραιότητες.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών φάνηκαν απολύτως ανίκανες να διαχειριστούν τα τεράστια συσσωρευμένα προβλήματα σε πολιτικό, οικονομικό,κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο και να προσφέρουν ένα εγερτήριο όραμα στον ελληνικό λαό, αντάξιο της ιστορίας και των παραδόσεων του. Στην πραγματικότητα απέδειξαν ότι εξυπηρετούν χωρίς εξαίρεση, με διαφορετικά πρόσημα τον ίδιο σκοπό:
Την απαξίωση των αξιακών αρχών του Ελληνισμού και την αποδόμηση της εθνικής του ταυτότητας.

Σ’ αυτό το ασταθές εσωτερικό και εξαιρετικά ρευστό εξωτερικό περιβάλλον με την επικείμενη αναδιάταξη των συνόρων, το ελληνικό πολιτικό σύστημα στο σύνολο του δείχνει να αδυνατεί να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο είναι το εθνικό διακύβευμα. Αναγκαία κατά συνέπεια είναι η βαθμιαία σύγκλιση των κοινωνικών δυνάμεων που ομονοούν σ’ ένα θεμελιώδες σχέδιο εθνικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής επαναθεμελίωσης της χώρας, Σύγκλιση όπου τα άτομα, υιοθετώντας στοιχειώδεις οργανωτικές μορφές, θα διαμορφώνονται σε συλλογικά υποκείμενα για να μετεξελιχθούν, μέσω της ανάπτυξης δικτύων και της ενεργοποίησής τους στην κεντρική κοινωνικο-πολιτική σκηνή σε φορείς και, ε δυνάμει, σε πρόπλασμα μιας ευρείας κοινωνικής, πατριωτικής δημοκρατικής συσπείρωσης.

Δύο είναι οι πυλώνες, πάνω στους οποίους στηρίζεται ο αγώνας μας:
  • Τα εθνικά ζητήματα, αυτά που αφορούν ειδικότερα στην εξωτερική πολιτική και αμεσότερα στην άμυνα της χώρας.
  • Τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής συνοχής που αφορούν στην ανάπτυξη νέας κοινωνικής και οικονομικής δυναμικής ενσωματώνοντας σε αυτή συγκεκριμένους στόχους και πολιτικές παιδείας, πολιτισμού και περιβάλλοντος.

Αυτοί οι δύο πυλώνες αποτελούν την εθνική στρατηγική, όπως τη διατυπώνει ο Παναγιώτης Κονδύλης: «Ή εθνική στρατηγική δεν είναι ούτε “δεξιά” ούτε αριστερή”, ούτε “εθνικιστική”, ούτε “διεθνιστική”. Είναι τα πάντα, ανάλογα με τις επιταγές της συγκεκριμένης περίστασης. Αλίμονο στη χώρα και την πολιτική της ηγεσία, αν ερμηνεύει την συγκεκριμένη κατάσταση με “δεξιές” ή “αριστερές” προτιμήσεις». Στο ανωτέρω πνεύμα εντάσσονται οι ακόλουθες αρχές:

1. Διαφύλαξη της Πατρίδας και του Ελληνισμού

 Αυτό για εμάς σημαίνει πως πιστεύουμε στον κοινωνικό- δημοκρατικό πατριωτισμό ο οποίος απολύτως διαχωρίζεται και αντιπαρατίθεται στις κάθε λογής εθνοφυλετικές πρακτικές. Βρισκόμαστε παράλληλα σε αντίθεση με την εθνομηδενιστική, μετανεωτερική αντίληψη που αρνείται την παραδοχή της ύπαρξης κοινής ελληνικής ταυτότητας η οποία αποτελεί τον βασικό συνεκτικό κρίκο για την διαμόρφωση του κοινωνικού όλου ως εθνικής οντότητας και του εθνικού συνόλου ως κοινωνικής οντότητας (όσο αντιφατική και αντιπαραθετική κι’ αν είναι αυτή). Αλλωστε στην – σε τελευταία ανάλυση- τήρηση της βασικής αυτής αρχής συγκροτήθηκε και επιβίωσε το ελληνικό έθνος.

 Πιστεύουμε στις αξίες του οικουμενικού Ελληνισμού που στηρίζονται στις διαχρονικές αξίες και παραδόσεις, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου και στον σεβασμό της διαφορετικότητας και των πεποιθήσεων του κάθε πολίτη, όπως αυτές προβλέπονται και καθορίζονται από το Σύνταγμα τη Ελλάδας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πνευματικό θεμέλιο την ελληνική παιδεία,πιστεύοντας ότι πλάθει συνειδητοποιημένους και υπεύθυνους Έλληνες πολίτες.

2. Σεβασμός στις αρχές που εμπεριέχονται στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο

 Πιστεύουμε στις διαχρονικές και πανανθρώπινες αξίες όπως διατυπώθηκαν στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΉΕ και απαιτούμε τον σεβασμό στους κανόνες που θεσπίστηκαν στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και αφορούν στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Πιστεύουμε ότι οι διαφορές με τους γείτονες πρέπει να επιλύονται μέσα στα παραπάνω πλαίσια, αλλά δεν θα διστάσουμε να υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και ανεξαρτησία με όλα τα μέσα.

3. Αληθινή και γνήσια Δημοκρατία

 Αγωνιζόμαστε για μία Πολιτεία που θα σέβεται το Σύνταγμα, θα νομοθετεί και θα εφαρμόζει νόμους για την ευημερία των πολιτών. Σε αυτή την λογική αξιώνουμε το διακριτό και ουσιαστικό διαχωρισμό των τριών εξουσιών (Νομοθετικής, Εκτελεστικής, Δικαστικής), γιατί είναι η βάση για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

 4. Κοινωνική, πολιτική ευαισθητοποίηση και δικαιοσύνη

 Λειτουργούμε και ενεργούμε με γνώμονα τα προβλήματα και τις ευαισθησίες των συνανθρώπων μας και στηρίζουμε όλα τα μέτρα και τις δράσεις που στοχεύουν στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, στην προστασία των αδυνάτων, την κοινωνική δικαιοσύνη και την δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης και οικολογικής συνείδησης.

Πολιτικές πρακτικές και προοπτικές μιας κίνησης Εθνικής και Κοινωνικής Χειραφέτησης.

Βασιζόμενοι σε αυτές τις αναλλοίωτες και διαχρονικές αρχές και αξίες δηλώνουμε ότι:

  • Είμαστε κίνηση πολιτών και συμμετέχουμε στις κοινωνικές και πολιτικές της διεργασίες ως πρόσωπα τα οποία συντονίζονται με ανοικτές διαδικασίες (κάθετη και οριζόντια ενημέρωση) από όργανα δημοκρατικά εκλεγμένα από την βάση και εκπροσώπους ανά πάσα στιγμή ανακλητούς. Ο Χώρο είναι ανοικτός για το σύνολο του δημοκρατικού πατριωτικού κόσμου. Σκοπός της συγκρότησης της κίνησής μας είναι η δημιουργική εγρήγορση προκειμένου να συμβάλλει στην αποτροπή των μεγάλων εθνικών  κινδύνων που αντιμετωπίζει η χώρα σε όλα τα εθνικά και κοινωνικά μέτωπα. Ως άτομα οφείλουμε να καταστούμε ευαίσθητοι δέκτες των μηνυμάτων της κοινωνίας, επιδιώκοντας να μετασχηματίζουμε αυτά σε δράσεις, εντάσσοντάς τες, μέσα από ενωτικές διεργασίες, στην πολιτική συγκυρία και λειτουργώντας με αυτό τον τρόπο σαν καταλύτης στην δημιουργία του δημοκρατικού πατριωτικού κινήματος.
  • Ενεργώντας ως άτομα και ως μέλη της συλλογικής μας οντότητας προτάσσουμε όλα όσα ενώνουν, διατηρούμε ωστόσο ανεξάρτητη κρίση και άποψη τόσο στην μεταξύ μας σχέση όσο και σε αυτήν που δημιουργούμε με τους συμπολίτες μας, ακολουθώντας το αριστοτελικό ρητό: «Πολίτης δ’ απλώς ουδενί των άλλων ορίζεται μάλλον ή τω μετέχειν κρίσεως και αρχής». Με αυτό το πνεύμα ενεργώντας τείνουμε να μετασχηματίζουμε το λαϊκό αίσθημα σε ορθή πολιτική πρόταση, που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά το συμφέρον του ελληνικού λαού και έθνους.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως ενωμένοι, καλόπιστοι, υπεύθυνοι, ώριμοι, αποφασιστικοί,προτάσσοντας πάντα το ΕΜΕΙΣ στην θέση του ΕΓΩ, θα είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε, με υπομονή και επιμονή, στην επιτυχία των σκοπών μας. Ώστε η Πατρίδα μας να ανακτήσει και εδραιώσει την Εθνική της Ανεξαρτησία και την Λαϊκή της Κυριαρχία.

«ΕΜΕΙΣ»
Total
0
Shares