Η έμπρακτη υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία

 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και τα μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, βιώνουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα την παρατεταμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης,  κατά συνέπεια, έχουν την ανάγκη της έμπρακτης και συγκροτημένης υποστήριξης και αρωγής της Πολιτείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη με την ψήφιση του Ν. 4440/2016 δικαιώθηκε το πάγιο αίτημα της κοινότητας των ΑμεΑ και των φορέων της, για την εργασιακή αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία: στο πλαίσιο της διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής στο σύστημα προσλήψεων των ΑμεΑ και των μελών των οικογενειών τους, θεσπίστηκε η κάλυψη ποσοστού 15% των προσλήψεων αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα από άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και μέλη των οικογενειών τους. Στο ίδιο νομοθέτημα, μάλιστα, ψηφίσθηκε και η αυξημένη μοριοδότηση στα άτομα με αναπηρία (καθώς και γονείς/συζύγους/αδέλφια/τέκνα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις) σε θέσεις ορισμένου χρόνου του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ήδη, δε, με τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, από τις αρχές Μαρτίου και εξής, όλες οι θέσεις που προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ υποχρεούνται στο 15% να αφορούν σε άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους.

Επίσης, ήδη θεσπίστηκαν μέτρα που διευκολύνουν και προωθούν την ένταξη των ΑμεΑ στην ευρύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας: συγκεκριμένα, ΑμεΑ που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/ και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση σε Κοιν.Σ.Επ.

Επιπέον, πέραν της Κοινής Υπουργικής Απόφασης εντός του 2016 με την οποία δόθηκε στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, η δυνατότητα να μετακινούνται δωρεάν σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας που διαθέτουν αστικά μέσα μεταφοράς, καθώς και με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εξαιρέθηκαν ήδη από την υποχρέωση χρήσης πλαστικού χρήματος.

Ακόμη, στο πεδίο της υγείας, είχαμε την έκδοση εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ για εκτελέσεις γνωματεύσεων για θεραπείες ειδικής αγωγής (Ε.Α.) που παρέχονται εκτός συμβάσεων, η οποία έδωσε λύση στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η απόδοση των δαπανών, ανεξαρτήτως της σύναψης ή μη συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ και δεν αφήνει πλέον κανένα παιδί ή ενήλικα με αναπηρία εκτός παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, όπως επιτακτικά διεκδίκησε και διεκδικεί το Αναπηρικό Κίνημα.

Παράλληλα, στo πεδίο της εκπαίδευσης, το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά μετά από δεκαετίες που στα σχολεία της ειδικής αγωγής το κουδούνι χτύπησε την 12η Σεπτεμβρίου, ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής από κοινού με όλα τα υπόλοιπα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της χώρας μας.

Μάλιστα, οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών έγιναν για πρώτη φορά πριν από τις προσλήψεις αναπληρωτών στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. Σημειωτέον ότι αυτό, αν και το επιτάσσει ο νομοθέτης, ουδέποτε είχε υλοποιηθεί, μεχρι πρότινος, στην πράξη. Το υλοποίησε, έμπρακτα, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά τον Σεπτέμβρη του 2016.

Επιπλέον, μέχρι σήμερα, έχουν προσληφθεί χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στις δομές της ειδικής εκπαίδευσης, αλλά και για την ενίσχυση της παράλληλη στήριξης. Συγκεκριμένα, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, ιδρύσαμε 531 Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία και 3 Ειδικά Νηπιαγωγεία, 9 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, 5 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και 9 Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Επίσης, ιδρύσαμε 12 Λυκειακές Τάξεις στα υπάρχοντα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Αυτό δημιούργησε επιπλέον ανάγκες σε προσωπικό. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, κατά το τρέχον σχολικό έτος, πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις άνω των 10.700 αναπληρωτών όλων των κλάδων. Οι αντίστοιχες προσλήψεις στην ΕΑΕ τα προηγούμενα χρόνια ήταν 6.308 τα έτη 2014-2015 και 8.623 τα έτη 2015-2016

Πέραν όμως των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί, η Κυβέρνηση συνεργάζεται και συνομιλεί σταθερά με τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών κ.ο.κ.) στο πλαίσιο της προνομοθετικής διαβούλευσης σχετικά με την πρόταση νόμου για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Παρά τις παρούσες δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, η ενίσχυση των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης της Αριστεράς και όχι ένα απλό ευχολόγιο.

Αποτελεί την σταθερή προσήλωσή μας στην ενίσχυση και ουσιαστική ανοικοδόμηση του Κοινωνικού Κράτους, με σεβασμό, πρωτίστως, στα δικαιώματα και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία.

Παναγιώτα Βράντζα

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας

Κτηνίατρος
Total
0
Shares