Γιώργος Κωτσός: Επιτακτική ανάγκη να αφουγκραστούμε τα μηνύματα της φύσης

Γιώργος Κωτσός

Γιώργος Κωτσός: Επιτακτική ανάγκη να αφουγκραστούμε τα μηνύματα της φύσης

Άρθρο του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργου Κωτσού μέλος της ειδικής μόνιμης επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Το περιβάλλον αποτελεί πηγή ζωής για την ανθρωπότητα. Η επιβίωση μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό. Δυστυχώς, καθημερινά αντιμετωπίζει κινδύνους που οι άνθρωποι του προκαλούμε. Η δράση του σύγχρονου ανθρώπου τα τελευταία χρόνια, έχει καταστροφικές συνέπειες ως προς το περιβάλλον. Ας αναλογιστούμε ότι βασικά στοιχεία της επιβίωσης μας όπως είναι το νερό, ο αέρας, η τροφή μολύνονται σε σημαντικό βαθμό. Το έδαφος με την αλόγιστη και υπέρμετρη χρήση χημικών λιπασμάτων, μολύνεται συστηματικά. Η ρύπανση από τα απόβλητα που καταλήγουν σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες είναι γεγονός. Η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα καυσαέρια, τη ραδιενέργεια, τις ακτινοβολίες, έχει επίσης μεγάλο αντίκτυπο στις ζωές μας. Άλλωστε, όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την ραγδαία αύξηση των ασθενειών, που απειλούν καθημερινά την ύπαρξή μας. Επιπρόσθετα ο ηθικός εκείνος αξιακός κώδικας μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος έχει απομονωθεί και ο ψυχισμός του σύγχρονου ανθρώπου έχει αλλάξει. Η εναρμονισμένη με την φύση ηρεμία των παλαιότερων εποχών, έχει αντικατασταθεί από την καθημερινή πίεση, το άγχος, το μίσος, τον εξοντωτικό ανταγωνισμό, που αποτελούν φαινόμενα της σύγχρονης εποχής. Ο σύγχρονος άνθρωπος παραταύτα, δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της καταστροφής και συνεχίζει με τις δράσεις του να προκαλεί κινδύνους στον πλανήτη γη. Πολλοί βιότοποι καταστρέφονται, πολλά είδη φυτών και ζώων τείνουν να εκλείψουν. Οι βιώσιμοι πόροι περιορίζονται.

Το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για το 2021 είναι «Επανασχεδιασμός, Αναδημιουργία, Αποκατάσταση», με βασικό σκοπό την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Τα Ηνωμένα Έθνη με βάση το παραπάνω σύνθημα εγκαινιάζουν μια δεκαετή δράση (2021-2031) , με πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση και αναβίωση οικοσυστημάτων, ώστε να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και να εξασφαλισθούν οι βιολογικοί πόροι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την επιβίωση μας.

Επιβάλλεται λοιπόν όσο ποτέ να αναλογιστούμε το μερίδιο ευθύνης που φέρει ο καθένας ξεχωριστά έναντι του πλανήτη μας και να προσπαθήσουμε να εξυγιάνουμε και να απλουστεύσουμε τις συνθήκες  της ζωής μας. Θα πετύχουμε, εάν αλλάξουμε την νοοτροπία μας προς το περιβάλλον, εάν κατανοήσουμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα οικοσυστήματα μας καθαρά, καθώς από αυτά επιβιώνουμε.

Ας αγαπήσουμε λοιπόν το περιβάλλον μας, ας έρθουμε πιο κοντά στη φύση και τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι ο άνθρωπος ανήκει στη γη και όχι η γη στον άνθρωπο.
Total
0
Shares