Γιώργος Δ. Καραβίδας: ….για τα προβλήματα ύδρευσης στην Κοινότητα Οξυάς

 Ένα από τα πολλά προβλήματα της Οξυάς, που δυσχεραίνουν τη ζωή των κατοίκων της και αποτελούν εμπόδιο στις προοπτικές της,  είναι και η ύδρευση των οικισμών της. Ένα πρόβλημα που συντρόφευε και συντροφεύει μέχρι και τα τελευταία χρόνια πολλούς από τους Οξυώτες και το οποίο οξύνεται εξαιτίας των εδαφολογικών ιδιορρυθμιών του χωριού αλλά και του απόμακρου των οικισμών του.

 Τα τελευταία, μάλιστα, χρόνια και μετά τις διαπιστώσεις για τις συνέπειες από τα σχεδιαζόμενα στο χωριό μικρά υδροηλεκτρικά και την εξαιτίας αυτών δέσμευση των υδάτων αλλά και τις απόπειρες του προέδρου του χωριού για την προώθηση σχεδίων εμφιάλωσης των πηγών του, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση των κατοίκων,  μεγάλη μερίδα εξ’ αυτών ανησυχεί ιδιαίτερα. Και τούτο  καθώς υδρεύονται από πρόχειρες και εκτός κεντρικού δικτύου υδρομαστεύσεις, με ιδιαίτερα προβλήματα ιδίως σε περιόδους λειψυδρίας, χωρίς κατοχυρωμένο δικαίωμα ύδρευσης των οικιών τους, κ.λ.π..

 Εξ’ όσων γνωρίζω το ζήτημα έχει τεθεί στο Συμβούλιο της Κοινότητας από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης, που ζήτησαν την επίλυση των προβλημάτων είτε με τη διόρθωση σφαλμάτων στο υπάρχον δίκτυο και τη σύνδεση επιπλέον οικισμών σ’ αυτό  είτε και με την κατασκευή νέου δικτύου, που θα καλύπτει την ύδρευση  και των υπόλοιπων οικισμών του χωριού, με παράλληλη διατήρηση και εξασφάλιση των δυνατοτήτων άρδευσης. Πλέον αυτού, μεγάλος αριθμός κατοίκων (οικισμοί Μεγ. Βρύση, Γουρνόλακα, κ.λ.π.) με αίτησή τους στο Δήμο ζητούν και οι ίδιοι να υδροδοτηθούν οι κατοικίες τους με την κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στην ανατολική πλευρά του χωριού, ώστε να λυθούν τα υφιστάμενα σήμερα προβλήματα.

 Μετά απ’ όλ’ αυτά και  σε συνδυασμό με τη διακοπή ύδρευσης των οικισμών Μεσοράχη και Παλαιάμπελα, που παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες και που ευτυχώς αποκαταστάθηκαν γρήγορα, θεώρησα επιβεβλημένο να επισκεφθώ  τη ΔΕΥΑΜ και το Διευθυντή της κο Θωμά Μακρή, προκειμένου να θέσω υπόψη του τα συγκεκριμένα ζητήματα αλλά και να τύχω αντίστοιχης ενημέρωσης. Κατά δε τη συνάντηση και τη σχετική  συζήτηση διαπιστώθηκαν αφενός οι ήδη  υφιστάμενοι σχεδιασμοί για τη σύνδεση των οικισμών Μεσοράχη και Παλιάμπελα στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης  (αγωγός Καράβας), στο οποίο ζητήθηκε να προστεθεί και ο οικισμός του Παλαιοχωρίου, αφετέρου η πρόθεση για την ικανοποίηση του αιτήματος των εκτός δικτύου ύδρευσης οικισμών της ανατολικής πλευράς  του χωριού για υδροδότησή τους από την πηγή «Μάτι». Σε σχετική επισήμανση ότι πρέπει να διασφαλιστούν και οι ανάγκες άρδευσης από την ίδια πηγή διευκρινίστηκε από το Διευθυντή της ΔΕΥΑΜ κο Μακρή ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί είτε με ορθολογική χρήση του υπάρχοντος υδάτινου δυναμικού αυτής είτε και μετά από απαραίτητες επεμβάσεις, που θα  εμπλουτίσουν την πηγή με επιπλέον ποσότητες νερού.

 Απαραίτητη για την υλοποίηση των ανωτέρω σχεδιασμών, που, εφόσον υλοποιηθούν, θα λύσουν όντως ένα από τα πιο σημαντικά και επιτακτικά ζητήματα του χωριού της Οξυάς, είναι και η συμβολή  της δημοτικής αρχής, που θα πρέπει να παράσχει τη δική της συνδρομή  για την προώθησή τους και, κυρίως, για την αναζήτηση και αξιοποίηση αντίστοιχων χρηματοδοτικών εργαλείων, την άμεση εισαγωγή της αίτησης των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, κ.λ.π..

 Ευελπιστώντας στην υλοποίηση των όσων άκουσα, τα οποία και ο ίδιος, ως καταγόμενος από το χωριό της Οξυάς, ζητώ να προωθηθούν και θα παρακολουθώ σχετικά,  ευχαριστώ το Διευθυντή της ΔΕΥΑΜ κο Θωμά Μακρή για την ενημέρωση.


karavidas giorgos

Γιώργος Δ. Καραβίδας,

δημοτικός σύμβουλος (Ενωτική Πρωτοβουλία),

αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου,

Υποστράτηγος ε.α. Νομικού Σώματος Ε.Δ.  
Total
0
Shares
Previous Article
Οι ταινίες της εβδομάδας στο Θερινό Κινηματογράφο Καρδίτσας

Οι ταινίες της εβδομάδας στο Θερινό Κινηματογράφο Καρδίτσας

Next Article

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καρδίτσας κ. Κωστή Νούσιου με την πρωταθλήτρια Καρδιτσιώτισσα της κολύμβησης Χριστίνα Χάρμπα


Total
0
Share