Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Πότε ανοίγει το TAXISnet – Αλλαγές στο Ε3 (εικόνα)

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Ενημέρωση για απάτες εις βάρος πελατών λογιστικών γραφείων Φορολογικές δηλώσεις 2021: Πότε ανοίγει το TAXISnet – Αλλαγές στο Ε3 (εικόνα)

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Πότε ανοίγει το TAXISnet – Αλλαγές στο Ε3 (εικόνα)

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει τις ηλεκτρονικές πύλες στα τέλη Μαΐου ή ακόμα και στις αρχές Ιουνίου καθώς πρέπει να ενσωματωθούν οι αλλαγές στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων.

 «Φέτος, αλλάζει το Ε3 στις φορολογικές δηλώσεις που θα κατατεθούν το 2021 (αφορούν τα εισοδήματα του 2020) καθώς θα δηλωθούν χρηματικές ενισχύσεις που δόθηκαν από το κράτος σε εργαζόμενους λόγω της πανδημίας. Υπενθυμίζεται πως τα ποσά είναι αφορολόγητα» υπογράμμισε η κυρία Μακριδάκη.

«Μεταξύ των εσόδων που δεν θα φορολογηθούν είναι οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού (534 ευρώ και 800 ευρώ), οι αποζημιώσεις εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, οι ενισχύσεις πληγέντων από την κακοκαιρία Ιανός και για επιχειρηματιών για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων» συμπλήρωσε.

Τη νέα μορφή του Εντύπου Ε3, το οποίο αφορά την κατάσταση οικονομικών στοιχείων όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η σημαντικότερη αλλαγή που αφορά στο Ε3 είναι η προσθήκη ειδικού υποπίνακα, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν μέσα στο 2020, λόγω των επιπτώσεων από την πανδημία αλλά και τον κυκλώνα Ιανό.

forologikes dilwseis 2021

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.
Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους / μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.
Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.
Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).
Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης, ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.
Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.
Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3, εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.ΟY.

Συγκεκριμένα, στον Πίνακα ΣΤ’ προστέθηκαν οι εξής υπο-πίνακες:

Για τους κωδικούς των αφορολογήτων εσόδων (κωδ. 144, 244, 344, 444, 544) τα οποία αφαιρούνται για τον υπολογισμό του φορολογητέου καθαρού αποτελέσματος.

Ο υποπίνακας που απαιτείται να συμπληρωθεί περιλαμβάνει αναλυτικά πεδία για πλήθος αφορολογήτων εσόδων που θεσπίστηκαν με διατάξεις νόμων εντός του 2020:

Κωδ. 001: «Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού»

Κωδ. 002: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρο2 ν.4728/2020)»

Κωδ. 003: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν.4722/2020)»

Κωδ. 004: «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 ν. 4753/2020)»

Κωδ. 005: «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρο 55 ν. 4758/2020)»

Κωδ. 006: «Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020)»

Κωδ. 007: «Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. πτωχευτικού Κώδικα)»

Κωδ. 008: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020)»

Κωδ. 009: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 ν. 4764/2020)»

Κωδ. 010: «Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 (παρ. 2 άρθρο 13 ν. 4690/2020)»

Κωδ. 011: «Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων

Νέα πεδία αναφορικά με:

Δαπάνες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ ν. 4172/2013(εξωλογιστικά).

Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν. 4172/2013 (εξωλογιστικά) (ο προϊσχύον κωδικός αφορούσε συγκεκριμένα τις προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης)

Επιπλέον, προστέθηκαν κωδικοί αναφορικά με τα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα.

Στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης προστέθηκαν κωδικοί αναφορικά με:

Tις δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (κωδ. 2027)
Tα χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου (κωδ. 2028)
Tις δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην περίπτωση που δεν προκύπτουν λογιστικά κέρδη χρήσης (κωδ. 2029).
Total
0
Shares