Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Φάνης Στάθης: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλούνται

  • Oι φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Μουζακίου που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν  εγγράφως την βούληση τους  ορίζοντας ένα εκπρόσωπό τους και έναν αναπληρωτή τους.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν 3852/2010,όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,

  • Οι δημότες που ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο του Δήμου

έως την Παρασκευή  18 /10/2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Total
0
Shares