Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ευ. Τσιούφη: Απ’ ευθείας ανάθεση απόφραξης αγωγού με τετραπλάσιο κόστος από τον Δήμαρχο Μουζακίου

Ευ. Τσιούφη: Απ' ευθείας ανάθεση απόφραξης αγωγού με τετραπλάσιο κόστος από τον Δήμαρχο Μουζακίου

Ευ. Τσιούφη: Απ’ ευθείας ανάθεση απόφραξης αγωγού με τετραπλάσιο κόστος από τον Δήμαρχο Μουζακίου

Με μεγάλη έκπληξη είδα αναρτημένη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την απόφαση 267/20-9-2023 σύμφωνα με την οποία, αφορμή τα έκτακτα γεγονότα της κακοκαιρίας ‘‘DANIEL’’,  σε ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ σε εταιρία αποφράξεων της Θεσσαλονίκης τον καθαρισμό του κλειστού οχετού του ρέμματος ‘‘Παλαιοχωρίτη’’ στην πόλη του Μουζακίου, έναντι του ποσού των διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι (228.656,00) ευρώ.

Ευ. Τσιούφη: Απ' ευθείας ανάθεση απόφραξης αγωγού με τετραπλάσιο κόστος από τον Δήμαρχο Μουζακίου

Προσωπικά σαν μηχανικός θα επέλεγα την λύση της καθαίρεσης της πλάκας του κλειστού οχετού (κιβωτοειδές στην τεχνική ορολογία), τον άμεσα καθαρισμό του, την απομάκρυνση όλων των υλικών (προϊόντων καθαίρεσης και συσσωρευμένων φερτών), την αποκατάσταση της καθαιρεθείσας πλάκας και την διάστρωση του ασφαλτικού πάνω από τον οχετό.

Ευ. Τσιούφη: Απ' ευθείας ανάθεση απόφραξης αγωγού με τετραπλάσιο κόστος από τον Δήμαρχο Μουζακίου

Χρησιμοποιώντας τις τιμές με τις οποίες όλες οι δημόσιες υπηρεσίες συντάσσουν τους προϋπολογισμούς των έργων που στην συνέχεια αναθέτουν στους εργολήπτες (από τους οποίους παίρνουν για αντίστοιχα έργα εκπτώσεις της τάξεως του 35% έως 45%) έκανα έναν προϋπολογισμό από τον οποίο προκύπτει ότι οι παραπάνω εργασίες αθροίζουν κατά προσέγγιση το ποσό των 36.800 €.

Ευ. Τσιούφη: Απ' ευθείας ανάθεση απόφραξης αγωγού με τετραπλάσιο κόστος από τον Δήμαρχο Μουζακίου

Αν στο ποσό αυτό προσθέσουμε το εργολαβικό όφελος (18%) και τον ΦΠΑ (24%) η τελικά δαπάνη για την λύση αυτή θα είναι 55.000 € (τα αναλυτικά στοιχεία είναι στην διάθεση όλων).

Άρα, αν γινόταν η επιλογή της λύσης αυτής, ο Δήμος θα είχε ένα όφελος της τάξεως έως των 173.000€  χωρίς να απαιτείται περισσότερος χρόνος για να εκτελεστεί πλήρως το έργο.

Ευ. Τσιούφη: Απ' ευθείας ανάθεση απόφραξης αγωγού με τετραπλάσιο κόστος από τον Δήμαρχο Μουζακίου

Με το εν λόγω ποσό των 228.656,00 ευρώ  θα μπορούσαν να έχουν καθαριστεί όλα τα φρεάτια & αυλάκια τα οποία δεν έχουν καθαριστεί μετά την επέλαση της κακοκαιρίας  DANIEL.

Τσιούφη Ευαγγελή

Πολιτικός Μηχανικός

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Δυναμική Συνεργασία

Υποψήφιος Δήμαρχος

Βάιος Φροξυλιάς
Total
0
Shares