Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Εξέταση και πιστοποίηση χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διοίκησης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ενημερώνει ότι τίθεται σε εφαρμογή η ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο χορηγείται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα.Farmaka MouzakinewsΥπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 20 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α’8), από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα άτομα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και εφόσον εξασφαλιστεί ότι η χρήση των γεωργικών φαρμάκων γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί το εν λόγω πιστοποιητικό.

Υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων έχει το άτομο στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των γεωργικών φαρμάκων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το συγκεκριμένο άτομο δεν έχει τη δυνατότητα να υποβληθεί στη διαδικασία των εξετάσεων, υποχρεούται να συνεργάζεται με άλλο άτομο (συγγενικό ή τρίτο) που είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και που θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο επιβλέπων τη χρήση αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και υποχρεούται αμέσως μετά τη χρήση τους να καταγράφει ενυπόγραφα την εφαρμογή. Για παράδειγμα, εφόσον σε μία οικογένεια τα παραστατικά αγοράς γεωργικών φαρμάκων εκδίδονται σε ένα από τα μέλη της, αλλά κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας διενεργεί ή επιβλέπει τη χρήση, το άτομο αυτό οφείλει να αποκτήσει πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να επιτρέπεται η προμήθεια γεωργικών φαρμάκων στα μέλη της οικογένειας, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη της χρήσης.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης.

Επίσης, στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή με τις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις γνώσεις τους.

Ακόμη, η Υπηρεσία μας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στην ιστοσελίδα (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/SYSXOPIS_ERWTHSEIS__v.5.0.pdf) υπάρχει βάση δεδομένων με αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις τους και η οποία επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επισημαίνεται ότι η κατοχή πτυχίου γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, ενέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου χρόνου.

Οι εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων διενεργούνται σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

  • η διάρκεια εξέτασης καθορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά της ώρας.
  • οι εξετάσεις διενεργούνται μόνον καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των επισήμων αργιών και από ώρα 8:00 πμ έως 2:00 μμ.
  • η εξέταση του υποψήφιου περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, από τις οποίες πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 35 ερωτήσεις, προκειμένου να του χορηγηθεί το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Σε κάθε ερώτηση μόνο μία επιλογή είναι σωστή, ενώ οι ερωτήσεις των εξετάσεων επιλέγονται τυχαία από τη βάση δεδομένων που αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο.
  • κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν μαζί τους ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, υπολογιστή κλπ) ή εποπτικό ή διδακτικό ή άλλο υλικό που σχετίζεται με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Σε αντίθετη περίπτωση ο επιτηρητής δεν επιτρέπει την έναρξη της εξέτασης ή εφόσον η παράβαση διαπιστωθεί μετά την έναρξη της εξέτασης, διακόπτει την εξέταση αυτών. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, ο ενδιαφερόμενος στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.
  • οι υποψήφιοι απαντούν στις ερωτήσεις χωρίς να ομιλούν ή να συνεργάζονται με άλλους υποψηφίους. Σε αντίθετη περίπτωση ο επιτηρητής διακόπτει την εξέταση.
  • μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Ακολούθως, το Εξεταστικό Κέντρο εκτυπώνει και παραδίδει σε κάθε υποψήφιο που ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις, το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2413 511119 (Σταυρίδης Δ.), 2413 511209 (Λιακατάς Θ.) και 2413 511181 (Εξάρχου Α.)
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Ζωντανή μετάδοση του Xterra Greece Championship 2015 στη Λίμνη Πλαστήρα.

Επόμενο άρθρο

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας η Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής το Σάββατο 21 Ιουνίου