Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ ‐ Έργο Adapt2change

 Adapt agricultural production to climate change  and limited water supply

  To TEI Θεσσαλίας,  σας  προσκαλεί  στο  τελικό  συνέδριο  που  διοργανώνει ως  επικεφαλής  του  έργου  «Adapt2change: Προσαρμογή  της  αγροτικής  παραγωγής  στην  κλιματική  αλλαγή  και  τον  περιορισμό  των υδάτινων πόρων».

  Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 9:30 π.μ. στο Κεντρικό Αμφιθέατρο  του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

  Αντικείμενο του συνεδρίου θα είναι:  «Τελικό Συνέδριο του έργου Adapt2Change» και προτάσεις για  προσαρμογή στην νέα κοινή αγροτική πολιτική».

  Καθώς η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να επιδεινώσει την έλλειψη υδατικών πόρων, το έργο εισάγει  µια  καινοτόµο  προσέγγιση  για  την  ελαχιστοποίηση  της  ζήτησης  νερού  στο  γεωργικό  τοµέα  και  τη  µείωση  της  ενεργειακής  ζήτησης, µε  ταυτόχρονη  αποµάκρυνση  της  ρύπανσης  από  τη  γεωργία,  η  οποία µπορεί  να  εφαρµοστεί  σε  όλη  την ΕΕ,  επειδή  βασίζεται  σε  αβαθή  γεωθερµική  ενέργεια  που  είναι ευρέως διαθέσιµη. Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα  του  Έργου  www.adapt2change.eu  ή  να  επικοινωνήσετε  με  το  ΤΕΙ  Θεσσαλίας (Καθ.  Αλέξανδρος  Παπαχατζής  – Συντονιστής Έργου στο τηλ: 2410 684283, e‐mail:  papachad@teilar.gr).
Total
0
Shares