Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ποδηλατικού Ομίλου Καρδίτσας

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2018, των Μελών του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 31/12/2017 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 4η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, στα γραφεία του Σωματείου, Αντιμάχου 3, Καρδίτσα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017

2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ποδηλατικού Ομίλου Καρδίτσας.

3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για την οικονομική χρήση, 01/01/2017 έως και 31/12/2017.

4. Θέσεις και απόψεις για τις δράσεις του σωματείου.

Σε περίπτωση μη καταστατικής απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 11η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00, δίχως πρόσκληση.Total
0
Shares