Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης ύψους 748.000 ευρώ σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας

sxoleia karditsa

Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης ύψους 748.000 ευρώ σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας

Β. Τσιάκος: Ο χώρος της εκπαίδευσης και η μαθητιώσα νεολαία βρίσκεται στις προτεραιότητες μας

Σε εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης σχολικών κτιρίων, συνολικής πίστωσης 748.000 προχωρά άμεσα η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας. Πρόκειται για εργασίες απαραίτητες καθώς στα σχολικά κτίρια προέκυψαν διάφορες ανάγκες, όπως αντικατάσταση οροφών, συντήρηση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, συστημάτων θέρμανσης, κατασκευή ραμπών ΑμεΑ κλπ.  «Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να καλύπτουμε τις ανάγκες που ανακύπτουν στο χώρο των σχολικών κτιρίων καθώς αποτελούν τη βασική υποδομή για την παροχή απρόσκοπτης και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Στην κατεύθυνση αυτή δημοπρατούμε άμεσα μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις σε διδακτήρια του Δήμου Καρδίτσας. Ο χώρος της εκπαίδευσης και η μαθητιώσα νεολαία είναι στις προτεραιότητες μας και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος.

Αναλυτικά οι προβλεπόμενες σχολικές μονάδες και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1οΔημοτικό – 6oΔημοτικό – 7oΔημοτικό – Δημοτικό Κρύας Βρύσης – Δημοτικό Μητρόπολης – Δημοτικό Παλαιοκκλησίου

ΓΥΜΝΑΣΙΑ                                                                                                                                                                    

Μουσικό Γυμνάσιο

ΛΥΚΕΙΑ                                                                                                                                                                    

Εργαστηριακό  Κέντρο Καρδίτσας- 5ο ΓΕΛ

Όλες οι σχεδιαζόμενες επεμβάσεις αφορούν εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Ειδικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής:                                                                                                                

Συντήρηση κτιρίων

  • Αποκατάσταση  οροφής αιθουσών  σε παλαιά διδακτήρια τα οποία διαθέτουν παλαιού τύπου οροφή με καλαμωτή. Σποραδική συντήρηση σε εγκαταστάσεις Αποχέτευσης, Ηλεκτρικές, Θέρμανσης, ύδρευσης.
  • Μικρής έκτασης  εσωτερικές επισκευές ή διασκευές σε χώρους wc, για λόγους   υγιεινής και καθαριότητας, σε διδακτήρια τα οποία είναι παλαιά και οι εγκαταστάσεις τους παρουσιάζουν βλάβες και είναι μη λειτουργικές, με επισκευή-αντικατάσταση  πλακιδίων, ειδών υγιεινής, υδραυλικών, κ.λ.π
  • Εργασίες μόνωσης έναντι υγρασίας σε εξωτερικές επιφάνειες  σκυροδεμάτων και τοίχων.
  • Σποραδική αντικατάσταση φθαρμένων υαλοπινάκων και ακατάλληλων κουφωμάτων. Επισκευή ξύλινης στέγης χωρίς χρήση ικριωμάτων σε σχολικές μονάδες, για αποφυγή εισροής υδάτων  και υγρασίας εντός  των διδακτηρίων.
  • Επισκευή – αποκατάσταση επικεράμωσης, σε σημεία όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές.
  • Επισκευή-αντικατάσταση Υδρορροών
  • Ράμπες ΑΜΕΑ

Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου και αθλητικών εγκαταστάσεων.

  • Τοποθέτηση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε χώρους  αθλοπαιδιών στις σχολικές μονάδες που παρουσιάζονται προβλήματα. Πολλοί χώροι αθλοπαιδιών  έχουν κατασκευασθεί από εικοσιπενταετίας και πλέον και παρουσιάζουν φθορές στον τάπητα συγκεντρώνοντας  στάσιμα ύδατα μετά από κάθε βροχόπτωση. Προβλέπεται να στρωθεί  μια στρώση ασφαλτοτάπητα στον οποίο θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις απορροής.
  • Ανακατασκευή αύλειων  χώρων και  διαμόρφωση κατάλληλων  κλίσεων για την απορροή των επιφανειακών υδάτων με παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής.
  • Επίστρωση αύλειων  χώρων με  πλάκες  πεζοδρομίου και κυβόλιθους.

Ο συνολικός προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 748.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις της ΣΑΤΑ σχολείων.
Total
0
Shares