Έργα οδικής ασφάλειας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δρόμο Καλύβια Πεζούλας – Νεράιδα στη λίμνη Πλαστήρα

Έργα οδικής ασφάλειας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δρόμο Καλύβια Πεζούλας - Νεράιδα στη λίμνη Πλαστήρα

Έργα οδικής ασφάλειας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δρόμο Καλύβια Πεζούλας – Νεράιδα στη λίμνη Πλαστήρα

Ξεκίνησαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο δρόμο Καλύβια Πεζούλας – Νεράιδα, στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Έργα οδικής ασφάλειας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δρόμο Καλύβια Πεζούλας - Νεράιδα στη λίμνη Πλαστήρα

Οι υπό εξέλιξη εργασίες, περιλαμβάνουν χωματουργικά και τεχνικά έργα για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν σε τμήματα της οδού από  Καλύβια Πεζούλας προς Νεράιδα και συγκεκριμένα:

– άρση καταπτώσεων γαιωδών πρανών

– καθαρισμό τεχνικών από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις

– διάνοιξη τάφρων αποχέτευσης όμβριων

– καθαίρεση και ανακατασκευή όπου απαιτείται κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης και κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα

– κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης

– αποκατάσταση των βλαβών της υπόβασης και βάσης του οδοστρώματος όπου απαιτείται καθώς και

– εκρίζωση δένδρων όπου απαιτείται.

Έργα οδικής ασφάλειας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δρόμο Καλύβια Πεζούλας - Νεράιδα στη λίμνη ΠλαστήραTotal
0
Shares
Previous Article
agorastos kolindrini

Έργα οδικής ασφάλειας ύψους 2 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε περιοχές του Αλμυρού

Next Article
Λαική Συσπείρωση Θεσσαλίας

Λαική Συσπείρωση Θεσσαλίας: Επερώτηση για τα μέτρα οδικής ασφάλειας στον περιφερειακό δρόμο της ΣκιάθουTotal
0
Share