Έργα, μελέτες και δράσεις ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 19,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 19.572.013,24 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

Οριστική κατακύρωση αναδόχου του έργου: «Εφαρμογή προγράμματος αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε Μαγνησίας» Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ ).

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής φράγματος συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του π. Δήμου Σούρπης».
Προϋπολογισμός: 4.100.000,00 € ευρώ (με ΦΠΑ ).

Έγκριση δημοπρασίας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών: «Εξοπλισμός 2/Θ ειδικού δημοτικού σχολείου Σκιάθου και για το τμήμα ένταξης Γυμνασίου Σκιάθου – Πακέτα Α,Β,Γ,Δ,ΣΤ,Ζ». Προϋπολογισμός: 14.980,24 ευρώ (με ΦΠΑ ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από Χ.Θ.0+489 έως Χ.Θ. 3 +489». Προϋπολογισμός: 9.200.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ ).

Έγκριση δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου [2] «Δημιουργία Περιεχομένου Πινακίδων Ενημέρωσης και Πολλαπλής Πληροφόρησης» της πράξης «Σήμανση-Πινακίδες Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών» Π.Ε. Μαγνησίας. Προϋπολογισμός: 11.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ ).

Έγκριση διαγωνισμού της για «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Αντλιοστασίων και Δομών της Λίμνης Κάρλας». Προϋπολογισμός έργου: 73.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων έργων επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας». Προϋπολογισμού 216.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση βελτίωση ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για την σήμανση στηθαίων ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτυού & αποπληρωμή-ολοκλήρωση έργων Π.Ε. Καρδίτσας» Υποέργο : «Βελτίωση-συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας (νότιο τμήμα)».
Προϋπολογισμός: 600.000,00 € ευρώ (με ΦΠΑ )

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας», Υποέργο: αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Ραγαζιά Π.Ε Καρδίτσας». Προϋπολογισμός: 96.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση έργου φράγμα Ληθαίου Π.Ε. Τρικάλων -αποπεράτωση». Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού Αμπελοχώρι προς Παναγιά και Μαλακάσι (Γ΄ εργολαβία)», Προϋπολογισμού: 500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού από Δ.Δ. Κρύας Βρύσης μέχρι Δ.Δ. Γλυκομηλιάς του Δήμου Καλαμπάκας», προϋπολογισμού: 500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Βερδικούσιας». Προϋπολογισμού: 68.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του
έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων των οδών Π. Ε. Λάρισας» Προϋπολογισμού: 123.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή γεφύρας & διευθέτηση ρέματος Νεμπεγλεριώτη στον Δήμο Κιλελέρ». Προϋπολογισμού: 557.593,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

«Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διενέργειας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αυτόματων απινιδωτών, εκπαιδευτικού απινιδωτή και προπλάσματος Πρώτων Βοηθειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας» Προϋπολογισμού 9.840 ευρώ (με ΦΠΑ).Total
0
Shares