Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Επίσκεψη συνεργασίας πραγματοποίησαν στελέχη της ΑΝΚΑ στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

nanos anka plastira

Επίσκεψη συνεργασίας πραγματοποίησαν στελέχη της ΑΝΚΑ στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, ο νέος διευθυντής κ. Ευάγγελος Σακελαρίου, ο υπεύθυνος του Leader κ. Π. Ντανοβασίλης και ο οικονομικός διευθυντής κ. Β. Γανιάς. Τα στελέχη υποδέχθηκαν ο δήμαρχος κ. Παναγιώτης Νάνος, με τους αντιδημάρχους κ. Α. Θέο, κ. Β. Ξηροφώτου, κ. Στ. Τσιαμαντά και κ. Α. Μηλίτση.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του νέου Leader της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, καθώς και οι νέες ευκαιρίες που έρχονται για την επιχειρηματικότητα, τους Συλλόγους και του Φορείς, αλλά και την Αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι στη λίμνη Πλαστήρα έχουν ήδη διαμορφωθεί νέες συνθήκες ανάπτυξης, με αλλαγές ιστορικής σημασίας, όπως είναι τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, οι διεθνείς συνεργασίες, η καινοτομία και η εξωστρέφεια που καλλιεργεί η νέα δημοτική αρχή. Επίσης συζητήθηκε η ένταξη νέων καινοτόμων δράσεων στη λίμνη Πλαστήρα, με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα από πρωτοβουλίες επανακατοίκησης των χωριών, με επενδύσεις στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
Total
0
Shares