Επίδομα 534 ευρώ – Ποιοι το πληρώνονται αύριο Τρίτη

pliromi euro

Επίδομα 534 ευρώ – Ποιοι το πληρώνονται αύριο Τρίτη

Πιστώνονται αύριο Τρίτη, το απόγευμα στους λογαριασμούς 4.226 εργαζομένων η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για κάθε μήνα. Ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης εγκρίθηκε το ποσό για 4.226 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν αναλυτικά:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων έτους 2020 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (425.108,31 €) που αφορούν σε 729 πληρωμές δικαιούχων.

β) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (752.021,73 €) που αφορούν σε 1.705 πληρωμές δικαιούχων.

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (37.548,00 €) που αφορούν 80 πληρωμές δικαιούχων.

δ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών και άλλων εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (912.688,51 €) που αφορούν σε 1.712 πληρωμές δικαιούχων.
Total
8
Shares