Επίδομα 400 ευρώ:  Ποιοι επιστήμονες θα το λάβουν

Επίδομα 400 ευρώ:  Ποιοι επιστήμονες θα το λάβουν 

Το επίδομα των 400 ευρώ θα λάβουν 80.000 επιστήμονες σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).  Σε αυτή τη φάση γίνονται οι διασταυρώσεις στοιχείων στην ΑΑΔΕ προκειμένου στην συνέχεια να καταβληθούν τα 400 ευρώ σε επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους, ύψους 32 εκ. ευρώ.

Την οικονομική ενίσχυση θα λάβουν οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες με τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

6910: Νομικές Δραστηριότητες

7111: Αρχιτέκτονες

7112: Μηχανικοί και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

8621: Γενικά ιατρικά επαγγέλματα

8622: Ειδικά ιατρικά επαγγέλματα

8623: Οδοντιατρικά επαγγέλματα

7500: Κτηνίατροι

6920: Δραστηριότητες λογιστικής και παροχή φορολογικών συμβουλών

7022: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

Υπενθυμίζεται, ότι στις 15 Φεβρουαρίου έληξε η προθεσμία για την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για καταβολή των 400 ευρώ σε επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους.
Total
2
Shares

Total
2
Share