Επείγουσα ανακοίνωση Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα παρέχει εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες στα μέλη του και τους λογιστές – φοροτεχνικούς .

Για την εξυπηρέτησή τους θα είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε θέμα η ηλεκτρονική διεύθυνση oee@oe-e.gr, στην οποία θα αποστέλλονται έγγραφα και αιτήσεις, που αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες του ΟΕΕ, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι αιτήσεις εγγραφής μέλους ή χορήγησης επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή -φοροτεχνικού Β’ τάξης μπορούν να διαβιβάζονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως αρχεία PDF.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας πολιτών και επαγγελματιών από τον ιό, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος καλεί τους λογιστές – φοροτεχνικούς σε όλη τη χώρα να οργανώσουν τη λειτουργία των γραφείων τους μέσω τηλεργασίας, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες μετάδοσης του κορωνοϊού.

Καλεί, επίσης τους φορολογουμένους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να επικοινωνούν μόνο τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τους λογιστές – φοροτεχνικούς τους, ώστε να διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους χωρίς τη φυσική τους παρουσία.

Επίσης θα πρέπει όλοι, λογιστές και φορολογούμενοι, όπως ελαττώσουν τις επισκέψεις τους προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΥΕΕΔΕ Ι.Κ.Α. Ο.Α.Ε.Ε, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, Δήμους, Περιφέρεια κτλ) καθώς και προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και να χρησιμοποιήσουν μεθόδους επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ημέρες είναι πολύ κρίσιμες για την υγεία όλων μας και απαιτείται, πέραν των μέτρων της Πολιτείας, και υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου ΘεσσαλίαςTotal
0
Shares