Επανεξέταση του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων

Επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Δήμαρχο Μουζακίου κ. Κωτσό

Για την επανεξέταση τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων που ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 2539/1997»

Kotsos

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2539/ 97 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3756 /2009 το τέλος του 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων αναψυχής μειώθηκε σε 0,5 % για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις των νόμων.

Αντίθετα το τέλος του 5% το οποίο και επιβάλλεται στα νυχτερινά κέντρα , τις αίθουσες χορού καθώς και άλλα καταστήματα με ποτά και θεάματα, εξακολουθεί και παραμένει το ίδιο όπως αυτό είχε καθοριστεί με του Ν. 2539 του 1997. Ένα τέλος το οποίο θεωρώ πως είναι πλέον εκτός της πραγματικής εικόνας που παρουσιάζει σήμερα η συγκεκριμένη αγορά.

Κατά τη χρονική περίοδο που εφαρμόστηκε ίσως και να αποτέλεσε ένα σημαντικό έσοδο για τους Δήμους οι οποίοι έχουν στην επικράτειά τους τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Σήμερα όμως αποτελεί ένα επιπλέον έξοδο για τις ήδη βεβαρυμμένες επιχειρήσεις και μάλιστα χωρίς να εξετάζει αν οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν κερδοφορία ή όχι μετά την εκκαθάριση των εσόδων τους. Ο παραπάνω φόρος – τέλος έρχεται σε συνδυασμό , με τους υπόλοιπους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι καταστηματάρχες , να κάνουν τη λειτουργία τους μη βιώσιμη.

Βάζοντας τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση , ότι δηλαδή έχει μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό η κίνηση των καταστημάτων λόγο της έλλειψης χρημάτων από τους πολίτες αλλά και το γεγονός πως η δαπάνη της εξόδου αποτελεί είδος πολυτελείας , καλούμαστε να μετριάσουμε τις πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων. Αν και από το νόμο τον ίδιο γίνεται σαφές πως το τέλος του 5% πρέπει να βαρύνει τους πελάτες είναι αδύνατο κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί διότι λόγο του ανταγωνισμού κανένας ιδιοκτήτης δεν θα τον εισπράττει με αποτέλεσμα να πληρώνετε από τους ίδιους.

Θεωρώ λοιπόν πως κρίνεται επιτακτικό στην ήδη βεβαρυμμένη εποχή της κρίσης που διανύουμε , κρίσης όχι μόνο οικονομικής αλλά κρίσης ανθρωπιστικής στο σύνολο του λαού , να εξετάσουμε τη μείωση του συγκεκριμένου τέλους ώστε να συμβάλλουμε όλοι μας στην επανεκκίνηση της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας μας. Να δώσουμε εμείς από τη μεριά μας τη δυνατότητα τόσο στους καταστηματάρχες όσο και στους πολίτες , να μπορέσουν να κατανοήσουν ότι όλοι μαζί προσπαθούμε για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του τουρισμού μέσα από όποιο πλαίσιο και αν εκφράζεται.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος ΚωτσόςTotal
0
Shares