Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 - Ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - Επιμελητήριο Καρδίτσας: Ημερίδα για την δημόσια εκτέλεση μουσικής από τις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης - Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 - Επιμελητήριο Καρδίτσας: Άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του Ν. Καρδίτσας που επλήγησαν από τον «ΝΤΑΝΙΕΛ» - Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από πλημμύρες - Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην 87η Δ.Ε.Θ. - Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Ειδική εκδήλωση με θέμα την Πάταξη της Παραοικονομίας και του Παρεμπορίου και την προστασία των στεγασμένων επιχειρήσεων - Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας - Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων   (29-11-2022).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής διοργάνωσης της Έκθεσης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή και εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2023-2027.

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απασχόληση ενός νομικού συμβούλου (δικηγόρου) με ετήσια σύμβαση έργου για την υποστήριξη υποθέσεων της Υπηρεσίας  Γ.Ε.ΜΗ.  του Επιμελητηρίου Καρδίτσας., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 4919/2022.

Εισηγητής : Παπαδημητρίου Γεώργιος Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για τα καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών διδομένων (DPO) για το έτος 2023 στα πλαίσια της συμμόρφωσης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/679  «Γενικός  κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων  (GDPR)» για την  προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εισηγητής : Παπουτσής Ευριπίδης , Γενικός Γραμματέας  Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Σοφάδων για επιχορήγηση του Συλλόγου από το Επιμελητήριο που θα διατεθεί για την κάλυψη παγίων εξόδων του και εξόδων εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει την περίοδο των Χριστουγέννων.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Δήμου Παλαμά για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε δαπάνες στολισμού και επιχορήγηση εκδηλώσεων του Δήμου για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Ορθοδόξου Χριστιανικής Αγωγής Καρδίτσας ΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ΄΄ για προσφορά από το Επιμελητήριο δεμάτων με τρόφιμα που θα δοθούν σε άπορες οικογένειες για τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Κεντρικής Ελλάδος για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης Επιμ/ρίου.
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τον θεσμικό ρόλο, τις δράσεις και τις υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο Καρδίτσας στις επιχειρήσεις μέλη του.

Εισηγητής : Παπαδάκος Πέτρος , Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στις επιχειρήσεις μέλη αναφορικά με συμμετοχή τους σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές  μέσω του Επιμελητηρίου.

Εισηγητής : Παπαδάκος Πέτρος , Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Απόφαση 2262/52 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Τεύχος  Β 2280/10-5-2022). Το ανωτέρω πρόγραμμα  έχει κωδικό: 3202200761, τίτλο : «Ψηφιακό,marketing και κοινωνικά δίκτυα»» και φορέα υλοποίησης το κέντρο δια βίου μάθησης «ΕΥΡΩΪΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΕ» .

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Απόφαση 2262/52 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Τεύχος  Β 2280/10-5-2022). Το ανωτέρω πρόγραμμα  έχει κωδικό: 3202200880, τίτλο : «Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της επιχείρησης»» και φορέα υλοποίησης το κέντρο δια βίου μάθησης «ΕΥΡΩΪΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΕ» .

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων  γραφείου.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης Επιμ/ρίου.

 1. Διάφορα.Total
0
Shares
Previous Article
Δράση στο 1ο ΕΠΑ.Λ Μουζακίου με θέμα «Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση στο φαινόμενο του Εθισμού στο Διαδίκτυο και στις προεκτάσεις του ζητήματος»

Δράση στο 1ο ΕΠΑ.Λ Μουζακίου με θέμα «Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση στο φαινόμενο του Εθισμού στο Διαδίκτυο και στις προεκτάσεις του ζητήματος»

Next Article
Οι Απανταχού Καρδιτσιώτες τίμησαν τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ Τίκα και τον Πρωθυπουργό-Στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα

Οι Απανταχού Καρδιτσιώτες τίμησαν τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ Τίκα και τον Πρωθυπουργό-Στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα