Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Έως 29 Μαρτίου οι αιτήσεις για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ ή ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου

diefthinsimetaforonkarditsa 1

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ ή ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου, σύμφωνα με το Ν.4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ  82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την αριθμ. 13/2013 (ΦΕΚ 313/τ.Β/15-2-2013) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

ΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. ή ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Την πλήρη πρόσκληση με τις διαθέσιμες ανά έδρα – διοικητική μονάδα άδειες, καθώς και σχετική αίτηση, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας  www.thessaly.gr.

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
Το πρόγραμμα του 35ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας

Το πρόγραμμα του 35ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας

Επόμενο άρθρο

Ευχαριστήριο του ποδοσφαιριστή του ΑΟ Μαγούλας Παναγιώτη Νίκου προς τη διοίκηση