Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ενημέρωση του Δήμου Μουζακίου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων

  • Του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Κουτσογιάννη 

Ο Δήμος Μουζακίου ενημερώνει όλους τους δημότες ότι απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων και μπαζών στην κοίτη του Παμίσου ποταμού. Για την εναπόθεση των απορριμμάτων τους που δεν μπορούν να διατεθούν μέσω των πράσινων κάδων, ο Δήμος Μουζακίου διαθέτει μεγάλες «σκάφες» όπου επιβάλλεται να τοποθετούνται τα ογκώδη απορρίμματα.

Επίσης ενημερώνονται οι δημότες που διαθέτουν  στέγες, καμινάδες  ή άλλη μορφή αμιάντου στις οικίες τους, ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 9971/147889/1-10-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα παρακάτω:

«Για την προστασία του περιβάλλοντος επιβάλλεται όσοι απομακρύνουν τον αμίαντο από τις οικίες του, οφείλουν να τον διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/8-3-91/ «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου ΚΥΑ 13588/725/06 ΦΕΚ 383/28-3-2006:» Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλημα» του Συμβουλίου της 12/12/1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν 19396/1546/1997 ΚΥΑ: «μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» ΚΥΑ 4229/395/13 ΦΕΚ 318/Β/15-2-2013: προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή και υλικών που περιέχουν αμίαντο) ουσιαστικά να απομακρυνθούν από εταιρεία έχουσα το ανάλογο δικαίωμα»

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Μουζακίου κ. Κουτσογιάννης για το θέμα τόνισε τα παρακάτω: «Παρακαλούμε τους δημότες μας όταν αποσύρουν τον αμίαντο από τα σπίτια τους να εφαρμόζουν τις παραπάνω οδηγίες. Κάνουμε γνωστό στους Δημότες μας επίσης απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών και μπαζών στην κοίτη του Παμίσου ποταμού, η οποία πλέον θα αστυνομεύεται εντατικά και οι παραβάτες θα
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Αντιπροσωπεία των επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών σήμερα στα μπλόκα των αγροτών για συντονισμό της δράσης

Επόμενο άρθρο

Η θέση της ΠΕΔ Θεσσαλίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις